Knjige

Stephan Otto

Ogledi o filozofiji renesanse

Prevela Darija Domić, priredio Damir Barbarić


Ogledi o filozofiji renesanse
prvo je djelo Stephana Otta (Berlin, 1931) prevedeno na hrvatski jezik. Filozof i teolog, osnivač Instituta za duhovnu povijest i filozofiju renesanse, Stephan Otto jedan je od najkompetentnijih stručnjaka za filzofiju renesanse, što potvrđuje i ovdje predstavljen izbor jedanaest povijesno-filozofijskih rasprava o poznatim i manje poznatim djelima i temama filozofije renesanse, njezinim istaknutim predstavnicima (Petrić, Kuzanski, Ficino, Bruno, Vico) te recepciji i utjecaju filozofije renesanse u nekih novovjekovnih i suvremenih filozofa (Scheling, Jacobi, Foucault). Ustrajavajući na tome da se dijalogom s osnovnim problemima filozofije renesanse produktivnije promišljaju problemi filozofije današnjice, ova će knjiga opremljena bogatim bibliografskim bilješkama i pogovorom Damira Barbarića umnogome obogatiti zahuktale rasprave o ulozi i značenju razdoblja renesanse u povijesti filozofije, njezinoj recepciji i ulozi u suvremenoj filozofiji.

Biblioteka Parnas. Niz Filozofija, urednica biblioteke Jelena Hekman. - Pogovor priređivača


Ogledi o filozofiji renesanse

Klikni za povratak