Knjige

Hvar

Mjesta – ljudi – sudbine


Povijest je za mene domišljanje nekog krajolika
, kaže Slobodan Prosperov Novak u jednom intervjuu, sažeto objašnjavajući svoj metodološki pristup znanstvenomu radu. Tko poznaje Novakov osebujan način razmišljanja, ležeran stil pisanja, autorski pristup građi, sposobnost razlučivanja bitnog od nebitnog, sažimanje opsežnoga gradiva na pravu mjeru, neće biti iznenađen niti novom autorovom knjigom, lijepo opremljenim kulturno-povijesnim i kulturološkim vodičem otoka Hvara. Predmeti autorova proučavanja su povijesna, arheološka, umjetnička, spomenička, sakralna, arhitektonska i gospodarska baština otoka Hvara te zanamenita otočka mjesta i znameniti otočki ljudi. A da se u ovome vodiču ima što pročitati o Hvaru, jamci su autorova bogata erudicija te mnogobrojni autorovi razgovori sa svojim mentorom - Grgom Novakom, najvećim hvarskim arheologom i povjesničarom.
Biblioteka Posebna izdanja, urednica izdanja Jelena Hekman. - 124 ilustracije (104 u koloru), kronologija, imensko kazalo i zemljopisna karta na zalistu knjige

Hvar

PDF-ovi

Klikni za povratak