Knjige

Mirko Tomasović

Slike iz povijesti hrvatske književnosti
Beletrističkim stilom i autoritativnom znanstvenom argumentacijom, Tomasovićeva knjiga poredbenih studija i eseja o prožimanju europske i domaće književnosti upozorava na neuočene ili previđane pojave i zgode koje su - ponekad i bez visokih književnih dometa - bitno utjecale na europeizaciju hrvatske književnosti te na njezinu obnovu i rast, posebice u 19. stoljeću. Upravo je razdoblje 19. stoljeća, odnosno hrvatskog Ottocenta i njegova europeizirana, ali zanemarena pjesnička baština, napose ona prepjevna, predmetom Tomasovićeva polemičkog odnosa prema istraživačkoj, književno-povijesnoj indolenciji i nekritičkim ocjenama te baštine.
KAZALO

Proslov

Marulić u »Danici«

Đurđevićevo prizivanje i slaviziranje Ovidija

»Ljubčiča uskok« Katarine Patačić

»Ljutovid Posavski« Ante Tresića (i F. Markovića)

Tresićev prepjev španjolske kancone o Lepantu

Kako je Parčić ponašio Dantea, a Dežman pohrvatio Tassa

Glosa o Hugi Badaliću

Bonifačić o Gideu i Montherlantu

Krležin otpis prošlostoljetne hrvatske lirike

Treći hrvatski »Don Juan«

Marović i Marulić

Čalini prepjevi starotalijanskog pjesništva


Bilješka o izvorima

Kazalo imena

Bilješka o piscu
Mala knjižnica Matice hrvatske. Novi niz: kolo 2; knj. 9

Autori

Mirko Tomasović

Mirko Tomasović

Mirko Tomasović (Split, 1938), književni povjesničar, prevoditelj i romanist, najistaknutiji hrvatski marulolog...

Slike iz povijesti hrvatske književnosti

Klikni za povratak