Knjige

Mirko Tomasović

Lijepa naša književnost


Hrvatska književna baština, Marulić, petrarkizam, prevoditeljstvo - teme kojima je Mirko Tomasović zaokupljen tijekom cijele svoje znanstvene karijere - prisutne su i u ovom izboru njegovih novinskih članaka otisnutih u "Vijencu" od ožujka 1996. do prosinca 2005. Među tim člancima nalazi se i kultna rasprava o hrvatskoj himni, jedini opis Mihanovićeve Horvatske domovine kao pjesničkoga teksta.

Mirko Tomasović jedan je od najstarijih stalnih suradnika "Vijenca".

Biblioteka Vijenac, knj. 11, urednici Jelena Hekman i Ivica Matičević


Autori

Mirko Tomasović

Mirko Tomasović

Mirko Tomasović (Split, 1938), književni povjesničar, prevoditelj i romanist, najistaknutiji hrvatski marulolog...

Lijepa naša književnost

Klikni za povratak