Knjige

Mirko Peti

Što se i kako u jeziku broji

Rasprave o semantici kategorije broja


Problematiziranje semantičkoga te djelomice morfološkog aspekta gramatičke kategorije broja na odabranim dijelovima sintaktičkih struktura hrvatskoga jezika, provedeno je u ovoj znanstvenoj studiji opisima odnosa matematičkoga prema gramatičkome broju, zatim opisima gramatičke kategorije broja zbirnih imenica i tzv. Pluralia tantum, opisom broja u glagolâ u bezličnim rečenicama sa subjektom i poslovicama te opisom gramatičke kategorije broja u onomstici. Važno je pri tom istaknuti i autorovu nakanu da te opise izloži pomoću novoga pojmovnog aparata.


Mirko Peti (Gornje Bazje kod Virovitice, 1942) doktorirao je 1998. upravo disertacijom o semantičkom aspektu gramatičke kategorije broja. Voditelj je Odsjeka za suvremeni standardni jezik pri zagrebačkom Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje te voditelj projekta Višesvezačni rječnik hrvatskoga jezika. Autor je i urednik nekolicine jezikoslovnih kroatističkih monografija.

Mala knjižnica Matice hrvatske. Novi niz, urednica Jelena Hekman, kolo XI, knj. 64. - Kazala imena i pojmova, bibliografska bilješka


Što se i kako u jeziku broji

Klikni za povratak