Knjige

Mirjana Sanader

Rasprave o rimskim kultovima

KAZALO

Predgovor
Uvod
O kultu Herkula u Hrvatskoj
Ikonografija Herkulovih prikaza
Tragovi Vulkanova kulta u rimskoj provinciji Dalmaciji
Novi aspekti kulta božice Terra Mater
O podrijetlu kulta božanstva Terra Histria

Literatura
Bibliografska bilješka
Bilješka o autorici

Mala knjižnica Matice hrvatske. Novi niz: kolo 9; knj. 50


Rasprave o rimskim kultovima

Klikni za povratak