Knjige

Martin Heidegger

Rektorski govor

Prevela Dunja Melčić, priredio Damir Barbarić


Samopotvrđivanje njemačkog univerziteta izvorni je naslov čuvenog i višestruko osporavanog nastupnog govora Martina Heideggera prilikom preuzimanja rektorskoga položaja na frajburškome Sveučilištu 1933., neposredno nakon Heideggerova pristupa Hitlerovoj Nacionalsocijalističkoj stranci.

Taj govor, koji se u ovoj prilici objavljuje s komentarima, tumačenjima i objašnjenima samoga autora, a koji je izazavao mali milijun polemika i knjiga na temu Heideggerove pripadnosti nacističkom pokretu i svjetonazoru, strogo gledano, nije drugo nego rukovođ rektoru u obavljanju njegova posla. Stoga dio kritike i ističe kako se teško u Rektorskome govoru mogu naći prave naznake Heideggerove privrženosti nacističkom pokretu: prije će biti da je riječ o promišljanju smisla i istine univerziteta, o uspostavi znanja kao njegovoj biti nasuprot vladajućoj tehničko-organizacijskoj prividnosti.

Biblioteka Parnas. Niz Filozofija, urednica biblioteke Jelena Hekman. - Komentari i bilješke prevoditeljice, pogovor priređivača.


Rektorski govor

Klikni za povratak