Knjige

Marko Marulić

Glasgowski stihovi

Preveo i priredio Darko Novaković


Devedesetih godina prošloga stoljeća Darko Novaković, ugledni i vrsni klasični filolog, istraživač i pronalazač brojnih nepoznatih latinskih djela hrvatskih autora, hrvatskim je znanstvenicima, književnicima i čitateljima u samo tri godine intezivna istraživačkoga rada otkrio tri zagubljena Marulićeva rukopisa, dva autografa i dva potpuno nepoznata Marulova teksta! Među tim otkrićima najvažniji je pronalazak tzv. Hunterova kodeksa iz glasgowske Sveučilišne knjižnice s nepoznatim Marulićevim epigramima koje je hrvatska kritika ocijenila kao književnu i filološku senzaciju par exellance, jer nijedno novije filološko otkriće nije iziskivalo tako dalekosežnu reinterpretaciju cijeloga autorskoga opusa kao dvadesetak folija glasgowskoga kodeksa (D. Novaković).

Naime, Marulić - hrvatski Dante, kanonski omrtvljen i idealiziran svetački lik hrvatske književnosti u tom se kodeksu rugalački obraća i sebi, i Splićanima i latinskim uzorima, kao čovjek kojemu ništa ljudsko nije strano. Stoga Marulić više nije isključivo strogi katolički moralist i preziratelj ljudskih slabosti, nego osoba svjesna svojih i tuđih mana, oštri satiričar, pa čak i pjesnik ljubavnih i lascivnih stihova, što je za književnu povijest potpuna novina koja njegovu djelu daje okus suvremene literature!

Matičino kritičko i dvojezično izdanje stotinu četrdeset i jednog Marulova epigrama opremljeno je odličnim priređivačevim pogovorom, kazalima te iscrpnim komentarima i preslikama pojedinih dijelova rukopisa. Novakovićevo izdanje Glasgowskih stihova nagrađeno je 2001. Nagradom HAZU za područje filoloških znanosti.

Biblioteka Parnas. Niz Književnost, urednica Jelena Hekman. - Usporedo tekst na latinskomi hrvatskom jeziku. Knjiga sadrži još i 5 faksimila, pogovor priređivača, komentar i bilješke na kraju teksta, kazala (Kazalo imena, Incex nominum, Index locorum).


Autori

Marko Marulić

Marko Marulić

Pjesnik i prozni pisac (Split, 1450-1524)., »otac hrvatske književnosti«, tvorac prvog epa na hrvatskome jeziku, kanonski pisac kršćanske književnosti i knjižvnosti europskoga humanizma

Glasgowski stihovi

Klikni za povratak