Knjige

Marijan Cipra

Temelji ontologije

Priredio Damir Barbarić


Prikazujući povijest filozofije kao zajedničku povijest ontoteologije, Marijan Cipra, zadivljujuće čitljivim stilom, uspio je sažeto predstaviti mnoge metafizičke svjetove, produbljujući sve ontološke teme, kao što su mišljenje bića na više načina, stupnjevanje bića s obzirom koliko participiraju u bitku, razne dokaze za postojanje Boga itd., pokazujući time kako je dobar filozof istodobno i dobar mislilac i dobar stilist. Stoga se može bez pretjerivanja reći da Temelji ontologije Marijana Cipre mogu pružiti jasniji i vjerodostojniji pregled razvoja filozofske misli negoli mnoge povijesti filozofije. To je umijeće predstavljanja velikoga u malom.
Lada Žigo, Vijenac


Prema mišljenju Marijana Cipre da bi se spoznala vlastita povijest i povijest zapada općenito, neizbježno se moramo sučeliti s ontologijom kao korijenom svekolikog poznatog nam povijesnog događanja. Pa što usitinu jest ontologija, kao prva filozofija ili metafizika kada pita o štostvu bića? Što se može reći o biću kao filozofemu? Što je istina kao temelj ontologije? Zašto je ontologija kao vječna filozofija - philosophia perennis - u svojoj biti kršćanska filozofija? To su neka od glavnih pitanja kojima je zaokupljen autor ove knjige što nastoji voditi istinski dijalog s filozofima i misliocima prošlosti koji su se uvijek sporili i još sada se spore oko onog bitnog pitanja: što je biće?

Premda namjena ove knjige nije priručničke naravi, ona će koristiti, vjerojatno, ponajprije toj svrsi, jer osim starih studija Stadlera, Bauera i Badrova posvećenih ontologiji kao temeljnoj filozofskoj znanosti, suvremenih i tako ozbiljnih djela poput Ciprina o toj temi, hrvatsko čitateljstvo još nije imalo prilike vidjeti.

Biblioteka Parnas. Niz Filozofija, urednica biblioteke Jelena Hekman. - Knjiga sadrži i pogovor Damira Barbarića o životu i djelu Marijana Cipre


Autori

Marijan Cipra

Marijan Cipra

Marijan Cipra (1940-2008), sin skladatelja Mila Cipre, hrvatski filozof, autor "Metatmorfoza metafizike", jedne od najoriginalnijih hrvatskih filozofskih knjiga...

Temelji ontologije

Klikni za povratak