Knjige

Kvetoslava Kučerova

Hrvati u srednjoj Europi

Prevela Lukrecija Vrnoga, ilustrirao Ivan Lacković Croata


Knjiga Kvetoslave Kučerová (1935), ugledne slovačke povjesničarke i arhivistice jedna je od najstručnije napisanih knjiga na temu stoljetne hrvatske prisutnosti na srednjoeuropskom tlu, cjeloviti prikaz naseljavanja Hrvata na tom prostoru od 16. do početka 18. stoljeća. Analizirajući i dokumentirajući uzroke hrvatskih migracija (gospodarske neprilike, turska osvajanja) i propadanje srednjoeuropskih feudalnih naselja i potrebu tamošnjih feudalaca za radnom snagom, autorica iznosi niz novih spoznaja i ocjena o hrvatskim emigrantima kao važnim učesnicima ne samo demografskih i gospodarskih promjena nego i i sudbinskih događaja pojedinih srednjouropskih naroda, što se u ovoj knjizi posebice elaborira u slučaju hrvatsko-slovačkih dodira.

Biblioteka Posebna izdanja, urednik izdanja Vlaho Bogišić. - 30 c/b crteža, bibliografija, imensko i mjesno kazalo, pogovor Božene Vranješ-Šoljan, sažeci na slovačkom i engleskom jeziku


Hrvati u srednjoj Europi

Klikni za povratak