Knjige

Krunoslav Pranjić

Iz-Bo-sne k Europi

(stilografijske svaštalice)

KAZALO

Predgovor

I. BOSNIENSIA
Strah i mržnja u Bosni
Virtualnost dijakronijskih stilema
O jeziku i stilu fra Grginu: još jednoč

II. CROATICA
Eu-fonija/eu-ritmika u pjesništvu Ivana Slamniga
Krležini stilistički aloglotizmi - idioglotizmi
Jezikoslovna posredstva u opusu Profesora Flakera
Stilističke zalihe hrvatske verzije Homerove Odiseje
Znanstveni diskurs u Hrvatskoj književnosti Slavka Ježića

III. SERBICA
Miodraga Popovića Vidovdan i časni krst
Zbiljskost jedne monografije/biografije
Stylematica vinaveriana

IV. VARIA & EUROPEA
Magistri ludi
Pristupna besjeda francuskoj prosvjetiteljskoj enciklopediji
Učenjak s vertebralnim stupom
Erasmi Roterodami Echo & Receptio in Croatia
Ilustracije

Kazalo imena i termina
Bibliografske napomene o prvotisku pojedinih tekstova
Bilješka o autoru
Mala knjižnica Matice hrvatske. Novi niz: kolo 8; knj. 44. Napomena: KNJIGA JE RASPRODANA!

Iz-Bo-sne k Europi

Klikni za povratak