Knjige

Jože Pogačnik

Tragovi u vremenu

Knjiga eseja i studija o značenju ideja i djela iz hrvatske književnosti te komparativnih studija o hrvatskoj i slovenskoj književnosti, njihovim kulturološkim vezama i odnosima, djelo je slovensko-hrvatskog autora, Jože Pogačnika (Kovor kod Tržiča, 1933) uglednog sveučilišnog profesora slovenske, hrvatske i slavenske književnosti, dobitnika Herderove nagrade (1996) za rad na području humanistike i nosioca naziva ambasadora slovenske znanosti, najvećeg slovenskog priznanja za znanstvena postignuća.


KAZALO

Umjesto predgovora

ZNAČENJE IDEJA
Kulturološke premise u ćirilo-metodskoj tradiciji
Primož Trubar i hrvatski kulturni prostor
Slovenski fenotip u hrvatskoj književnosti
Kulturološki i književni kontekst hrvatske književnosti u Slavoniji XVIII. stoljeća
Hrvatska moderna i književnost zapadnoeuropskoga kruga
Regionalizam u književnosti

ZNAČENJE DJELA
Traganje za vlastitom biti (Šenoin Karamfil s pjesnikova groba)
August Šenoa i povijesni roman
Pasko Antun Kazali i Janez Trdina
Tragična vizija života u S. S. Kranjčevića
Ekspresionistička obilježja Cesarčeve lirike
Eros u pjesništvu Dobriše Cesarića
Tifusari Jure Kaštelana
Antun Barac i književna povijest
Zagreb u djelu Andreja Hienga

O izabranim studijama i raspravama
Bilješka o piscu
Biblioteka Inozemni kroatisti, knj. 5, urednik Stjepan Damjanović.

Tragovi u vremenu

Klikni za povratak