Knjige

Antonia Blasina

Hrvatska komedija 17. stoljeća

Prevela Dubravka Zorić


Rasprodano!


Knjiga Antonie Blasine studiozno je djelo o desetak hrvatskih komediografskih tekstova nastalih pretežito u Dubrovniku i Dalmaciji tijekom 17. stoljeća. Proučavajući probleme autorstva, datiranja, strukture, scenografije, tipologije likova i gledateljstva tih komedija, uočavavajući njihove zajedničke tematske, jezične i komične elemenate, pronalazeći dodirne točke s renesansnom i onovremenom talijanskom komedijom, autorica iznosi posve nove i nepoznate detalje o hrvatskoj komediji 17. stoljeća, umnogome revalorizirajući dosadašnju negativnu recepciju toga dijela hrvatske dramske književnosti.

Antonia Blasina rođena je 1960. u Goriziji u Italiji. Roditelji su joj iz Istre. Diplomirala je na Sveučilištu u Udinama slavistiku i anglistiku. Poslijediplomski studij kroatistike pohađa na zagrebačkome Filozofskom fakultetu. Njezina nova knjiga uvelike obogaćuje skromnu literaturu o hrvatskoj komediji 17. stoljeća: konačni je autoričin zaključak kako je raznovrsna i dragocjena baština što ju komedija 17. stoljeća nudi, obogatila hrvatsku i opću europsku kulturu važnim kazališnim projektom koji i danas može hraniti kazališnu suvremenost Hrvatske.


KAZALO

Uvod

Jerko Škripalo
Džono Funkjelica
Sin vjerenik jedne matere
Mada
Starac Klimoje
Ljubovnici
Lukrecija
Šimun Dundurilo
Beno Poplesija
Pijero Muzuvijer

Zaključak

Kratice
Literatura
Kazalo imena
Bilješka o autorici

Biblioteka Inozemni kroatisti, knj. 7, glavna urednica Jelena Hekman, urednik Stjepan Damjanović. - Opremljeno bibliografijom i imenskim kazalom


Hrvatska komedija 17. stoljeća

Klikni za povratak