Knjige

1914. Prva godina rata u Trojednoj Kraljevini i Austro-Ugarskoj Monarhiji

Zbornik radova

Uredila VIJOLETA HERMAN KAURIĆ


Zbornik radova sa znanstvenoga skupa održanog u Zagrebu 2014. na jednome mjestu okuplja tematski raznorodna istraživanja i poglede četrdesetak hrvatskih, slovenskih, srpskih i mađarskih historiografa na prvu godinu Velikog rata. Utemeljeni na proučavanju arhivske građe, onovremenih tiskovina, fotografija i zvučnih zapisa, dnevničke i memoarske građe te relevantne literature, ovi radovi donose dragocjene podatke, teze i sinteze o izvorima za povijest Prvoga svjetskog rata, o diplomatskoj, političkoj, vojnoj i pravnoj pozadini rata te o iskustvu svakodnevnoga života u ratnoj atmosferi dotad najkrvavijega sukoba u povijesti čovječanstva koji je izazvao pravi kulturni šok u svim ratom zahvaćenim društvima.

Radovi se objavljuju na hrvatskom, slovenskom i srpskom jeziku, sa sažetkom na engleskom jeziku, dok su radovi mađarskih autora prevedeni na hrvatski jezik. Bogato ilustrirani zbornik donosi sedamdesetak višebojnih i crnobijelih fotografija, karata, tablica i grafikona.

O prvoj godini rata u Trojednoj Kraljevini i Austro-Ugarskoj Monarhiji pišu Livia KARDUM, Lovro GALIĆ, Ivan FILIPOVIĆ, Jelena BOROŠAK-MARIJANOVIĆ, Margareta MATIJEVIĆ, Ljiljana DOBROVŠAK, Igor DESPOT, Nikola TOMINAC, Dinko ČUTURA, Tado ORŠOLIĆ, Dino NEKIĆ, Tibor BALLA, Ivan ĆOSIĆ BUKVIN, Krisztián CSAPLÁR-DEGOVICS, Csaba KATONA, Mario KEVO, Vijoleta HERMAN KAURIĆ, György BEBESI, Željko HOLJEVAC, Velimir KRAKER , Ivan MIRNIK, Mira KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Miroslav KOTA, Mislav GABELICA, Marko VUKIČEVIĆ, Danijel VOJAK, Domagoj NOVOSEL, Zlata ŽIVAKOVIĆ-KERŽE, Anamarija LUKIĆ, Ana RAJKOVIĆ, Stanko PIPLOVIĆ, Marijan BULJAN, Stipan TROGRLIĆ, Jasenka KRANJČEVIĆ, Petra SVOLJŠAK, Oto LUTHAR, Ljubinka TRGOVČEVIĆ, Boris KUKIĆ, Smiljana LAZIĆ-MARINKOVIĆ, Davorka OBRADOVIĆ i Vlatka VUKELIĆ.

Biblioteka Zbornici, glavni urednik Luka Šeput, urednički odbor Zorislav Lukić, Jasna Turkalj, Filip Hameršak, recenzenti Zdravka Jelaska Marijan, Zlatko Matijević, prevoditelji Boris Blažina (engleski), Gyȍrgyi Bubreg (mađarski), Lea Kovács (mađarski), lektura i korektura Gordana Malnar (hrvatski), Hajnalka Molnár (mađarski), izrada kazala Jasminka Maljković Radić, likovni urednik Željko Podoreški, grafički urednik Neven Osojnik, tisak Mediaprint Hrastić (Zagreb). — Knjiga je opremljena sa 54 fotografije i crteža (31 u koloru), 15 zemljopisnih karata (12 u koloru), 4 grafikona i 3 tablice, imenskim kazalom te bibliografskim bilješkama i bibliografijama uz tekst.


1914. Prva godina rata u Trojednoj Kraljevini i Austro-Ugarskoj Monarhiji

PDF-ovi

Klikni za povratak