Knjige

Jean Grondin

Smisao za hemeneutiku

Prevela Darija Domić, priredio Damir Barbarić


Trodijelno koncipirana knjiga o hermeneutički orijentiranoj filozofiji (poglavlja Gadamer, Heideggerova rana hermeneutika, Hermeneutika i Habermas) kao središtu današnje, a osobito buduće filozofije, djelo je kanadskoga filozofa i sveučilišnoga profesora Jeana Grondina (1955) koji u filozofskoj akademskoj zajednici slovi za odlična poznavatelja Kantove i Heideggerove filozofije, a smatra ga se i za jednog od najboljih i najkompetentnijih poznavatelja Gadamerove filozofije. Upravo na Gadamerovu tragu Grondin prati razvoj hermeneutičke misli od Platona i Augustina do Hegela, Heideggera i Gadamera, produbljujući temeljno hermeneutičko iskustvo stalnoga, najčešće bezglasnog unutarnjeg razgovora kao prave naravi ljudske egzistencije.

Biblioteka Parnas. Niz Filozofija, urednica biblioteke Jelena Hekman. - Pogovor priređivača


Smisao za hemeneutiku

Klikni za povratak