Knjige

Ante Stamać

Ranjivi opis sustava

Književnoznastvene rasprave


Do oblikovanja sustava znanosti o književnosti dolazilo se ili imanentnim razvojem teorije književnosti, što su ga od sredine 20. stoljeća obilježili primjerice Ingarden, Kayser, Staiger, Welek i Warren, Bahtin, Lotman, Greimas i drugi, ili pak znanstvenom revolucijom koja je, nakon fenomenologije, nastupila svjetskim pokretom strukturalizma. I baš je sustav, odnosno njegovo traženje, ili težnja za njim, u podlozi Stamaćeve knjige, u kojoj autor nastoji opisati poneke od važnijih sastavnica književnoznanstvenoga sustava.


KAZALO

Uvod
Jezik znanosti o književnosti
Semantička piramida u oblikovanju književnoznanstvenog naziva
Naziv poetika - pokušaj definiranja
Buđenje retorike i Zimine figure
Nulti stupanj govora i smjerovi njegova širenja
Kritika ili teorija?
Smjerovi istraživanja književnosti
Literatura
Bilješka o izvorima
Kazalo imena
Bilješka o piscu

Mala knjižnica Matice hrvatske. Novi niz: kolo 5; knj. 25

Autori

Ante Stamać

Ante Stamać

Akademik Ante Stamać (1939), teoretik književnosti, esejist, prevoditelj i urednik, autor je iznimno bogata i značajna pjesničkog, književnoznanstvenog i esejističkog opusa te prevoditelj niza temeljnih svjetskih književnih, književnoteorijskih i kulturoloških djela

 

Ranjivi opis sustava

Klikni za povratak