Knjige

Sven Adam Ewin

175 soneta

»Izabrati pisanje u sonetnom kalupu, a pogotovo u nekoliko njih različite provenijencije, da­nas gotovo neizostavno znači uključiti se u onu vrstu manirističke književne i intelektualne igre koja, po­luironično – poluozbiljno, pristaje na klišej nihil sub sole novum i u toj sferi, ili po njezinim rubovima, tra­ga za inspirativnim motivima, i tako svoju heterore­ferencijalnu (prikazivačku, svjetotvornu) dimenziju primarno situira u narativno ili lirski već posredova­ne svjetove. Nije neočekivano ni da se spuštanje niz književnopovijesnu vertikalu – i njezino automatsko uklapanje u književnu suvremenost – upire o kanon­ske ljestve pa ni 175 soneta u tom pogledu nisu iznim­ka i otvaraju se čitatelju dvosmislenim pozivanjem na engleskoga barda u jednoj od prvih zučnopojki, posu­đujući iz Shakespeareove zbirke ne samo »gornji broj za naslov« soneta nego i prevladavajuću elizabetinsku formu dobroga dijela ove ustrajno pisane i opsežne zbirke.

(…) Zato glasovi koje u njoj čujemo posjeduju temeljnu dvojnost; s jedne strane, kroz pojedine pjesme ili for­malno nerazdijeljene cikluse razaznajemo mnoštvo raznorodno impostiranih i karakteriziranih visokoin­dividualiziranih lirskih osobnosti koje u svojoj lakšoj varijanti neusiljenom pozom vicmahera simuliraju nonšalanciju i »poluiskorak« spram tradicionalnih poetskih uzusa, kockajući se povremeno i otkliznu­ćem do ruba banalnoga – preko kojega, srećom, iznimno rijetko i prelaze – dok se, s druge strane, na planu cjeline uspostavlja eminentno pjesnički subjekt koji svoju bogatu rešetku, premda fragmentarnu, am­biciozno rasprostire na gotovo sve civilizacijske sfere – ponajprije na onu literarnu – ne bi li ih mapirao i prevrednovao »tihim alatima« poezije još uvijek pisa­ne velikim slovom. Što takva »učena« lirika pritom us­pijeva dobro zabaviti, nasmijati, a katkad i poučiti, pa i dirnuti čitatelja, jedna je od njezinih dodatnih kva­liteta te se nadamo da će 175 soneta ne samo pronaći širu publiku od one koja i dalje, vremenu usprkos, po­seže za versificiranim tekstovima, nego i potvrditi ži­lavost staroga metričko-kompozicijskoga uzorka kao i vrijednost ovladavanja danas već prorijeđenom vje­štinom gradnje stiha, a samim tim i donijeti zasluženo priznanje autoru koji se njome suvereno služi« (Slaven Jurić).

Biblioteka Podzvizd, knj. 16, glavni urednik Luka Šeput, likovno oblikovanje Marcel Bačić, izvršna urednica Sandra Tribuson, priprema Tehnička priprema Matice hrvatske / Neven Osojnik, tisak Denona  (Zagreb). — Knjiga je opremljena pogovorom Slavena Jurića i bilješkom o autoru


Autori

Sven Adam Ewin

Pseudonim autora rođena oko 1940. u nekome od istočnoslavonsko-posavskih sela. Pjesme koje objavljuje od 2011. pokazuju da je riječ o eruditu koji izvrsno poznaje hrvatsku i europsku književnost, ali isto tako i različita prirodoznanstvena područja (fiziku, geologiju, astronomiju, matematiku)

175 soneta

PDF-ovi

Klikni za povratak