Knjige

Ivana Prijatelj Pavičić

Julije Klović

Ikonografske studije


U čemu se sastoji veličina Klovićeve sitnoslikarske umjetnosti u kontekstu njegove epohe polazišno je pitanje ove knjige opsežnih ikonografsko-ikonoloških analiza
Simbolika se Klovićeva djela, smatra autorica, može razmatrati tek kada se Klovića promotri kao učena slikara svoje epohe u čijem se djelu – tekstu predočenom slikom - odčitava intelektualna i duhovna klima vremena

Takvim načinom promatranja autorica analizira, primjerice, principe ukomponiravanja klasičnih biblijskih, antičkih, mitoloških i onodobnih aktualnih događaja u Klovićeve minijature, zatim Klovićev utjecaj na razvoj crkvene i dvorske minijaturistike 16. stoljeća. Nadalje, autorica analizira i Klovićeve rukopise kao dokumente o životu njegovih mecena i naručitelja, pojave koje Klovića vežu sa suvremenim umjetnicima te Klovićev ingenium koji ga izdvaja iz onodobne minijaturističke matrice.

Ivana Prijatelj Pavičić, povjesničarka umjetnosti iz Splita, redovna je profesorica na Odsjeku za povijest umjetnosti splitskoga Filozofskoga fakulteta.

Knjižnica Saeculum, knj. 3, urednica Jelena Hekman. - 56 ilustracija (32 u koloru), bibliografija, imensko kazalo, sažeci na engleskom i talijanskom jeziku

Julije Klović

Klikni za povratak