Knjige

Ante Sekulić

Rasprave o jeziku bačkih Hrvata

KAZALO

Proslov
Oko naziva jezika i pravopisa bačkih Hrvata
O Ivanu Antunoviću i njegovu prinosu hrvatskom književnom jeziku
Ambrozije Šarčević i njegova dva rječnika
Pripomene o jeziku Budanovićeva molitvenika
Govor bačkih Bunjevaca
Povijest toponima i antroponima u Baji i susjednim naseljima
Povijest toponima oko Sombora
Hrvatski subotički toponimi
Hrvatski hiponimi u Žedniku
Literatura
Bibliografska bilješka
Kazalo imena
Bilješka o piscu

Mala knjižnica Matice hrvatske. Novi niz: kolo 7; knj. 38


Rasprave o jeziku bačkih Hrvata

Klikni za povratak