Knjige

Ante Sekulić

Umjetnost i graditeljstvo bačkih Hrvata

KAZALO

Proslov
Pradavnim tragovima
Srednjovjekovlje u bačkom međurječju
Najstarije slike u Bačkoj
Umjetnička baština bačkog samostana
Subotički samostan i njegovo umjetničko blago
Subotičke palače
Starije crkvene građevine u naseljima bačkih Hrvata
Subotička stolna crkva
Izvorna stambena izgradnja - salaši
Umjetnost nadahnuta ravnicom
Skupina tavankutskih naivki
Graditelj Bolto Dulić
Slikar Gustav Matković
Dva slikara amatera
Ivan Balažević
Kipar Nešto Orčić
Županijski grad Sombor
Bajske zanimljivosti
Završne misli
Literatura
Kazalo imena
Bilješka o autoru

Mala knjižnica Matice hrvatske. Novi niz: kolo 8; knj. 43


Umjetnost i graditeljstvo bačkih Hrvata

Klikni za povratak