Knjige

Srećko Matko Džaja

Trn s Kupreške visoravni

Fragmenti sjećanja

Ugledni hrvatski povjesničar s inozemnom karijerom Srećko M. Džaja (1935) u svojim je autobiografskim zapisima Trn s Kupreške visoravni opisao svoj život, školovanje, sazrijevanje i znanstveni uspon – postaje životnoga puta koje su ga vodile od rodnog Kupresa do bavarske prijestolnice, u kojoj je doživio punu znanstvenu afirmaciju. Džajini otvoreni i pronicavi „fragmenti sjećanja“ dojmljiv su portret prostora i vremena, a napose franjevačke sredine u Bosni i Hercegovini u drugoj polovici 20. stoljeća.

„Već sam u ranom djetinjstvu bio suočen s gubitkom doma, oca i zavičaja, pa sam se u životnim daćama i nedaćama sve više počeo ponašati poput kupreškoga trna – bodljikama sam štitio svoju individualnost, druge držao na distanci i kretao se po rubovima institucija; pazio da me ne 'popasu' i na koncu se našao u položaju institucionalnog autsajdera.

Razmišljajući o svojemu životu, počeo sam praviti zabilješke kojima sam najprije namjeravao dati naslov Autsajderski zapisi. Tijekom daljnjih razmišljanja postajalo mi je sve jasnije da je naše pamćenje manje-više isprekidano, fragmentarno, pa me zaintrigirao naslov Fragmenti sjećanja.

U brojnim i ponekad dugim razgovorima moja supruga i ja pričali smo o zgodama i nezgodama iz vlastitih života, a prepričavali smo i zajedničke doživljaje. U tim prepričavanjima trn s Kupreške visoravni sve je češće spominjan, dok jednom supruga Gertraud nije došla na pomisao da upravo tu metaforu stavim kao naslov svojim zapisima.“ (iz Predgovora)

Biblioteka Notes, glavni urednik Luka Šeput, izvršna urednica Vesna Zednik, likovni urednik Željko Podoreški, grafički urednik Pavao Damjanović, tisak Sveučilišna tiskara d.o.o.


Autori

Srećko Matko Džaja

Srećko Matko Džaja

Hrvatski povjesničar (1935). Bogosloviju studirao 1956–60. u Sarajevu i 1962–64. u Zagrebu, gdje je na Katoličkome bogoslovnom fakultetu 1971. doktorirao. U franjevački red stupio 1953., za svećenika zaređen 1962. Studirao povijest, slavensku filologiju i filozofiju na Sveučilištu u Münchenu, te 1983. doktorirao filozofiju 1983. Od 1990. radi kao znanstveni suradnik pri Katedri za povijest istočne i jugoistočne Europe te na Südost-Institutu u Münchenu.

Trn s Kupreške visoravni

PDF-ovi

Klikni za povratak