Knjige

Pseudo-Aristotel

O kozmosu / Περὶ κόσμου

Redakcija grčkog teksta, prijevod, uvod i bilješke uz prijevod Pavel  Gregorić

Spis pod naslovom Περὶ κόσμου, poznatiji u latinskoj ina­čici kao De mundo, jedan je od klasičnih filozofskih spisa, iznimno važan za razumijevanje antičke kozmologije i teologije, a sada je prvi put preveden na hrvatski jezik.

Priređivač i prevoditelj Pavel Gregorić u Predgovoru upozorava da je Aristotel (384–322. pr. n. e.) neko vrijeme bio učitelj Aleksan­dru Makedonskom, a ovaj spis upućen je „Aleksandru“ kojega se naziva „najboljim vođom“, pa je teško odoljeti zaključku da se radi o tekstu koji je veliki filo­zof napisao velikom osvajaču. Gregorić naglašava da se u spisu izlaže nauk koji uglavnom jest aristotelovski, s brojnim tehničkim izra­zima i distinkcijama koje se mogu naći u Aristotelovim au­tentičnim djelima. K tomu, malo je mjesta koja nedvojbeno upućuju na to da autor spisa nije mogao biti Aristotel, pa ne čudi što se ovaj spis sve do renesanse smatrao autentičnim te što i danas postoje učenjaci koji brane njegovu autentičnost. Ipak, većina stručnjaka smatra da je riječ o tekstu koji nije napisao sam Aristotel, nego neki nepoznati autor koji je živio nakon Aristotela, zbog čega se uz naslov O kozmosu obično kao autor navodi „Pseudo-Aristotel“.

U spisu se raspravlja o kozmologiji, geografiji i meteorologiji, te o Bogu i njegovu odnosu prema kozmosu. Suvremena filozofija smatra da je relevantan kako za proučavatelje antičke povijesti i znanosti tako i za proučavatelje moderne znanosti, zbog utjecaja koji je izvršio u doba kada se ona formirala.

Glavni urednik: Luka Šeput, izvršni urednik: Luka Vukušić


O kozmosu / Περὶ κόσμου

PDF-ovi

Klikni za povratak