Knjige

Herodot

Povijest

Drugo izdanje

Preveo i priredio Dubravko Škiljan


Škiljan prevodi vrhunski, podjednako znalački i osjetljivo. S koje mu god strane primamo prijevod, na velikom smo dobitku. Ispunjava najvažniji uvjet za to: Izvrsno zna i stari grčki i hrvatski. Birajući između raznih izražajnih mogućnosti, umije voditi računa o kontekstu, o konotacijama, o stilskim obilježjima i registrima. Tko rasklopi tu knjigu, neće se samo okoristiti, obogatiti znanje i naobrazbu, steći novih vrijednih sadržaja, dograditi ono o čem razmišlja, nego će i naprosto uživati. Na najvišoj intelektualnoj i duhovnoj razini.
Radoslav Katičić, Vijenac


Nakon stotinu godina i sjajna Musićeva prijevoda Herodotove Povijesti u Matičinoj nakladi, Matica hrvatska ponovno objavljuje prijevod jednoga od najvažnijih tekstova svjetske književnosti. Historiografska proza, književni tekst, enciklopedija antike, priručnik antičke komparativne antropologije — sve su to mogući pristupi čitanju Herodota danas. Ili, kako bi rekao Paul Jean: Najljepši, najbogatiji, najbolji i najistinitiji roman što sam ga ikad čitao jest povijest.

Prvo, rasprodano Matičino izdanje Škiljanova prijevoda Herodotove Povijesti objavljeno je 2000.

Biblioteka Grčki i rimski klasici, sv. 4., glavna urednica Jelena Hekman, urednik Darko Novaković, izvršni urednik Mirko Sardelić. - Priređivačeva uvodna studija s izabranom kritičkom bibliografijom, imensko i mjesno kazalo, bilješke uz tekst, Dodatak (Sadržaj Herodotove Povijesti po poglavljima), Pregled historijskih zbivanja i ličnosti iz Herodotove Povijesti.


Povijest

Klikni za povratak