Knjige

Günter Figal

Smisao razumijevanja

Prilozi hermeneutičkoj filozofiji

Prevela Darija Domić, priredio Damir Barbarić

Tek godinu dana nakon izlaska njemačkoga izvornika objavljena je u hrvatskome prijevodu knjiga Güntera Figala (1949), cijenjena njemačkoga mislioca, sveučilišnoga profesora filozofije u Tübingenu.

Kao i većina Figalovih radova i knjiga Smisao razumijevanja aktualizira odnose između hermeneutičke filozofije i klasične metafizičke tradicije. S osloncem na suvremena filozofska postignuća Hansa-Georga Gadamera, Ernsta Thugendhata, Dietera Henricha i Michaela Theunissena, Figal pokazuje kako se filozofijska hermeneutika i pojam razumijevanja mogu sagledati jedino kao "suigra različitosti i istosti, vremena i prezentnosti, što je motiv o kojemu je u filozofiji – još od Platonovih dijaloga – oduvijek bila riječ" (T. Bracanović). Stoga, ističe Figal, filozofijska hermenetika "nema - u suprotnosti spram različitih vrsta 'poslijemetafizičkog mišljenja' – nikakvih teškoća s tradicijom koja se vraća na Platona, već joj je obvezna i htjela bi je proslijeđivati." Takav stav Figal ponajbolje objašnjava u interpretativno najzanimljivijem poglavlju knjige, razmatranju o filozofijskome logosu u Platonovu Fedonu.

Biblioteka Parnas. Niz Filozofija, urednica biblioteke Jelena Hekman. - Knjiga sadrži još i pogovor priređivača te bilješke na kraju teksta


Smisao razumijevanja

Klikni za povratak