Knjige

Gustavo Giovannoni

Spomenici i ambijenti

S talijanskoga preveli MARKO ŠPIKIĆ i ANA VUKADIN
Priredio i bilješkama popratio MARKO ŠPIKIĆOva brižljivo priređena knjiga o konzervatorsko-restauratorskim pitanjima predstavlja prvi hrvatski prijevod niza antologijskih tekstova Gustava Giovannonija, jednog od najutjecajnijih teoretičara i začetnika arhitektonskoga konzerviranja u prvoj polovici 20. stoljeća. Giovannoni je teorijskim i stručnim radom uvelike utjecao na oblikovanje glavnih koncepata suvremene zaštite i konzervacije pojedinačnih spomenika, intervencijâ  i gradnji u povijesnim središtima. Za života iznimno poznata i utjecajna, nakon smrti gotovo u potpunosti zaboravljena, Giovannonijeva djela o »znanstvenom restauriranju« ponovnu su afirmaciju doživjela tijekom posljednjih desetljeća prošloga stoljeća, a izniman su odjek stekla i među vodećim hrvatskim teoretičarima i praktičarima zaštite spomenika, posebice onih u Istri i Dalmaciji (Ljubo Karaman, Cvito Fisković). Kako su Giovannonijeva konzervatorsko-restauratorska načela aktualna i danas, nema sumnje da će Giovannijevi tekstovi otisnuti u ovom izdanju naći svoju publiku i među stručnjacima i među znatiželjnijim čitateljima.

Biblioteka Parnas. Niz Likovna umjetnost, glavni urednik Luka Šeput, izvršna urednica Romana Horvat, likovna i tehnička oprema biblioteke Luka Gusić, priprema Tehnička priprema MH / Pavao Damjanović, tisak Denona  (Zagreb). — Knjiga je opremljena sa 10 c/b ilustracija, bibliografskim bilješkama i komentarima uz tekst te opsežnijim priređivačevim pogovorom o autorovu životu idjelu


Autori

Gustavo Giovannoni

Gustavo Giovannoni

Talijanski arhitekt, konzervator i teoretičar konzervacije (Rim, 1873 ‒ 1947), »pedagog i utemeljitelj, teoretičar koji je u dvjema utopijama — političkom totalitarizmu Musso­linijeve Italije i modernističkom projektu prije i nakon 1943. — našao konkurente s kojima je za života razmjer­no uspješno mjerio snage da bi ga nakon smrti osuđivali zbog izostanka suprotstavljanja prvome i sučeljavanja s drugim« (Marko Špikić)

Spomenici i ambijenti

PDF-ovi

Klikni za povratak