Knjige

Tanya Dimitrova

Krštenje kod Hrvata katolika – sakrament i tradicija

Knjiga bugarske znanstvenice i diplomatkinje Tanye Dimitrove posvećena je proučavanju obredno-običajnoga kompleksa krštenja u katoličkoj tradiciji u okviru njegovih povijesnih, prostornih, antropoloških i ideoloških sastavnica.

Za Rimokatoličku crkvu krštenje predstavlja prvi i najvažniji sakrament s kojim su povezani brojni i bogati običaji koji u velikoj mjeri oblikuju narodni život. U kojoj se mjeri prepliću religijski i folklorni čimbenici u prakticiranju obreda krštenja, kako suvremeni Hrvati objašnjavaju svoju odluku da krste svoju djecu, što se iz sakramentalne i običajne perspektive može tumačiti u kontekstu praznovjerja ili poganstva, a što u kontekstu religijskih zakonitosti i čina, tek su neka od važnijih pitanja na koja pokušava odgovoriti autorica u ovoj knjizi koja »dosad nepoznatom potpunošću govori o krštenju kod Hrvata katolika« (Stjepan Damjanović).

Biblioteka Izdanja u suradnji, glavni urednik Luka Šeput, lektura i korektura Ivo Pranjković, oblikovanje Željko Podoreški, priprema Služba tehničke pripreme MH / Neven Osojnik, tisak Stega tisak  (Zagreb).  — Knjiga je opremljena grafičkim prikazima, bibliografijom i imenskim kazalom


Autori

Tanya Dimitrova

Tanya Dimitrova

Bugarska veleposlanica u Republici Hrvatskoj diplomirala je na studijima teologije, međunarodnih gospodarskih odnosa te poslovne uprave, a doktorirala etnologiju i folkloristiku. Njezino svestrano djelovanje usmjereno je ponajviše na znanstveni rad te na promicanje kulture i kulturnih veza između Bugarske i Hrvatske

Krštenje kod Hrvata katolika – sakrament i tradicija

PDF-ovi

Klikni za povratak