Knjige

Zvonimir Balog

Svjetlost nevidljiva strana mraka

Sam naslov zbirke o kojoj govorimo upućuje na to da se pjesnik ponajprije bavi kontrastima i paradoksal­nim viđenjem, invertiranjem uobičajenih značenja. A pojmovi svjetlosti i mraka ishodišni su, takoreći ono­strani naspram zbilje, odnosno kozmološki i demijur­ški, sa samoga početka biblijske Geneze. Balog stoji zadivljen i zaprepašten pred čudom stvaranja, a zapra­vo zbunjen i zgranut nemogućnošću naših riječi da se uhvate u koštac s prvim i posljednjim stvarima, to jest nemogućnošću naših misli da razriješe aporiju uzroč­no-posljedičnih odnosa mraka i svjetlosti, prolaznosti i vječnosti, praznine i punine, ništavila i bića itd. Ali umjesto filozofskog razmatranja, ili pak utješnog teo­loškog prihvaćanja zadane hijerarhije, on poseže za je­zičnim propitkivanjem, za skeptičnim demontiranjem izvjesnosti, za etimološkim poniranjem i rastakanjem konvencionalnih solucija (Tonko Maroević).

Biblioteka Podzvizd, glavna urednica Romana Horvat, urednik biblioteke Tonko Maroević, lektura i korektura Ana Kranjčić, likovno oblikovanje Marcel Bačić. — Knjiga je opremljena pogovorom Tonka Maroevića


Autori

Zvonimir Balog

Zvonimir Balog

Književnik i ilustrator (1932‒2014), klasik suvremene hrvatske književnosti. Autor je velikoga poetskog i proznog opusa za djecu i odrasle, koji je svojom originalnošću te humorističnim i ludičkim obilježjima stekao iznimnu popularnost.

Svjetlost nevidljiva strana mraka

PDF-ovi

Klikni za povratak