Knjige

Frane Petrić

Sretan grad

Preveo Vladimir Premec, priredio Milivoj Solar


Kako organizirati sretan život u zajednici? Pitanje o kojemu raspravlja Frane Petrić u svome znamenitom djelu dolazi iz kasne renesanse, ali svojom aktualnošću i danas zaokuplja ne samo proučavatelje Petrićeva djela, nego i svakoga mislećeg čovjeka. Petrićev model organizacije života zasnovan je na platonovskim idejama o idealnoj državi, no posve precizirani praktični aspekti njegova oblikovanja s filozofske, sociološke, upravljačke i arhitektonske strane daleko nadmašuju utopijski karkater platonovskog uzora.

Biblioteka Parnas. Niz Filozofija, urednica biblioteke Jelena Hekman. - Pogovor priređivača


Sretan grad

Klikni za povratak