Knjige

Juraj Belaj Vitomir Belaj

Sveti trokuti

Topografija hrvatske mitologije

Knjiga Sveti trokuti – topografija hrvatske mitologije specifično je interdisciplinarno djelo na razmeđi znanstvene i znanstveno-popularne književnosti. Znanstveno po svojoj metodologiji i pristupu, znanstveno-popularno po svojoj tematici i odabiru konkretnih zemljopisnih odrednica koje obrađuje, ovo djelo daje sasvim novo tumačenje brojnih topografskih izraza u gotovo svim krajevima Hrvatske.
Istraživanja – etnološko antropološka, mitološka, lingvistička, povijesna i arheološka – koja su autori proveli, bacaju potpuno novo svjetlo na zemljopisno nazivlje širom Hrvatske i pokazuju, i ondje gdje to možda i nije na prvi pogled očito, jasnu povezivost zemljopisnih točaka i nazivlja u prostoru, koja slijedi određeni obrazac na svim istraživanim područjima.
Osvjetljava se time na osobit način jedno razdoblje hrvatske, pa i šire slavenske, povijesti, koje inače nije zasvjedočeno u pisanim spomenicima. No autori se ne zaustavljaju samo na strogo znanstvenom prikazu matematičkih odnosa u krajoliku (koji čine potku na kojoj se gradi bitna struktura knjige), već svojom upućenošću u predajnu, etnografsku i arheološku građu daju i niz vrijednih i zanimljivih podataka o velikom broju naselja. Gotovo da ne možemo zamisliti, županiju, općinu ili naselje u Hrvatskoj koji ne bi o svojemu kraju iz ove knjige saznali činjenice i moguće povijesne podatke potpuno nedostupne ili tek šturo dostupne u drugim stručnim ili znanstveno-popularnim knjigama.
Vrijednost je ove knjige ne samo u sveobuhvatnosti, već i u novini pristupa kojim se istražuje inače podosta zanemarena tema.

Biblioteka Izdanja u suradnji, urednik izdanja Krešimir Krnic, recenzenti †Tomo Vinšćak i Andrej Pleterski. - Ilustrirano sa c/b ilustracijama, bibliografija, bibliografske bilješke i bilješke uz tekst, imensko i pojmovno kazalo


Autori

Juraj Belaj

Juraj Belaj

Arheolog, rođen 1968. u slovenskome Ptuju. Doktorirao na zagrebačkome Filozofskom fakultetu. Radi kao viši znanstveni suradnik na Institutu za arheologiju u Zagrebu te kao predavač na Odjelu za kroatologiju Hrvatskih studija u Zagrebu.

Vitomir Belaj

Vitomir Belaj

Etnolog, professor emeritus zagrebačkoga Filozofskog fakulteta, rođen 1937. u Mariboru. Suosnivač i glavni urednik časopisa Studia ethnologica Croatica. Istražuje povijest etnološke misli, posebice u Hrvata, pučku pobožnost i vjerovanja, a zanima se i za mitološku pozadinu slavenskih običaja

Sveti trokuti

PDF-ovi

Klikni za povratak