Knjige

Damir Barbarić

Veliki prsten bivanja

(Uvod u Nietzscheovu misao)


Promatrano u cjelini i prema strani razdiobe energije, svijet je onaj sveukupni
quantum sile oko čijeg se korištenja, izrabljivanja, novog i druk­čijeg interpretirajućeg usmjeravanja i oblikovanja jedni zajedno s drugi­ma i jedni protiv drugih bore mnogi kompleksi volje za moć  (Günter Abel)


Polazeći od osnovnih Nietzscheovih misli, Damir Barbarić u središte vlastitih izvornih i poticajnih studija o Nietzscheovoj misli  postavlja njegovo filozofsko putovanje do mišljenja cjeline svijeta sa stajališta volje za moći onkraj tradicionalne metafizike. Nietzscheova inventivna misao razvija se kroz brojne filozofske paradokse, a Barbarićevom interpretacijom njezinih temelja dominiraju pojmovi sile, kruga, (z)bivanja, slike, osjećanja, vječnosti, beskonačnog.  Tri Barbarićeve studije sabrane u ovoj knjizi nastale su u posljednje tri godine a izvorno su napisane i objavljene na njemačkome jeziku.

Bilioteka Parnas. Niz Književnost, glavna urednica Romana Horvat, likovno oblikovanje luka Gusić. – Bilješka o izvorima i o autoru


Autori

Damir Barbarić

Damir Barbarić

Filozof, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju u Institutu za filozofiju u Zagrebu, od 2019. u mirovini. Predavao je filozofiju kao redovni pro­fesor u naslovnom zvanju na Hrvatskim studijima Sveuči­lišta u Zagrebu te kao gostujući profesor na sveučilištima u Beču, Tübingenu, Freiburgu i Berlinu. Predavanja je držao na sveučilištima u Europi, SAD, Meksiku i Japanu. Urednik te član uredništava i znanstvenih savjeta časopi­sa, zbornika i knjižnih nizova u Hrvatskoj, Njemačkoj, Ita­liji, Sloveniji i Argentini. Uz više od dvije stotine i pedeset izvornih članaka i studija objavljenih u periodici i različitim zbornicima u Hrvatskoj i inozemstvu  napisao je, uredio i za tisak priredio više od osamdeset knjiga, mnoge među njima i u Matici hrvatskoj.

Veliki prsten bivanja

Klikni za povratak