Inkluzija 43-44

Inkluzija

UDRUGE U LOKALNOJ ZAJEDNICI

Za boljitak svoga kraja

Ivan Samardžija

Udruga Ivana Perkovca neumorno radi na očuvanju identiteta sutlanskih ikavaca te u svoj rad kroz razne projekte, manifestacije i radionice uključuje sve dobne skupine, od djece do umirovljenika

Krenemo li od Zaprešića na zapad prema granici sa Slovenijom (Harmica) proći ćemo kroz maleno naselje Šenkovec u sastavu općine Brdovec. Ondje od 2009. postoji Udruga Ivana Perkovca – za očuvanje kajkavske ikavice i promicanje zavičajne kulturne baštine. Udruga nosi ime književnika, novinara i političara Ivana Perkovca rođenog u Harmici. Perkovac je bio urednik i jedan od osnivača Vienca i urednik časopisa Neven, a poznat je i kao tajnik Matice Hrvatske te zastupnik u Hrvatskom saboru u 19. st. Udruga Ivana Perkovca neumorno radi na očuvanju identiteta sutlanskih ikavaca te u svoj rad kroz razne projekte, manifestacije i radionice na redovitoj bazi uključuje sve dobne skupine, od djece do umirovljenika. Sjedište udruge nalazi se u obnovljenoj i revitaliziranoj Općoj pučkoj školi u Šenkovcu te ondje djeluje od travnja 2013. godine. Ravnateljica udruge je Jasna Horvat, a udruga trenutno broji 55 članova.


Članovi udruge Ivan Perkovac pred starom školom u Šenkovcu koja je udomila biblioteku (Arhiva udruge)

Smanjenje socijalne isključenosti

Dana 6. rujna ove godine održana je konferencija projekta Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza III koju je pokrenula udruga. Riječ je o projektu preko kojega će se zaposliti devet dugotrajno nezaposlenih žena na period od šest mjeseci u cilju pomaganja 54 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju na području općine Brdovec i grada Zagreba. Sve spomenuto odvija se u cilju povećanja razine kvalitete života krajnjih korisnika i zaposlenica na projektu. Kako je riječ o nastavku programa Zaželi – Program zapošljavanja žena, treba napomenuti da je 2020. pokrenut projekt Žene kao stup društva u sklopu programa Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza II, u sklopu ESF Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014‒2020.

Cilj provedenoga projekta bilo je zapošljavanje šest dugotrajno nezaposlenih žena na period od 12 mjeseci, a sve u svrhu pomaganja 36 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju na području općine Brdovec u cilju poboljšanja kvalitete njihova života. Time se izravno utjecalo na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti, odnosno pridonosilo jačanju ruralnih područja RH. Zadaća zaposlenih žena bila je skrbiti, podupirati i davati podršku korisnicima u svakodnevnim aktivnostima (dostava namirnica, priprema obroka, održavanje čistoće, pomoć u socijalnoj integraciji i dostavi lijekova, pružanje podrške kroz razgovore i druženja, te njihovo uključivanje u društvo preko raznih društvenih aktivnosti koje često znače uključivanje korisnika u rad same udruge). Svaka zaposlenica na projektu bila je dužna brinuti o šest korisnika. Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskoga socijalnog fonda, a partneri udruge na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje (Regionalni ured Zagreb), Centar za socijalnu skrb Zaprešić i Matica umirovljenika grada Zagreba. Projekt je proveden u trajanju od 18 mjeseci, a nova, treća faza, nastavak je spomenutoga projekta.

Dugoročna održivost udruga

U studenom 2021. pokrenut je projekt Pomozimo našim krajevima kojim se nastoji osigurati razvoj civilnoga društva u RH što se odražava na regionalni društveno-ekonomski rast i demokratski razvoj RH. Kako stoji na stranicama projekta, on je „usmjeren jačanju kapaciteta OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima te za neposredan rad u područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnoj razini“. Nadalje „projekt je usmjeren unapređenju kapaciteta organizacija civilnoga društva za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama“. 

U sklopu projekta održava se 50 edukativnih predavanja o postupanju i nošenju s kriznim situacijama, pet vježbi edukacije unutar škola za djecu, a sveukupno 80 kreativno-stvaralačkih radionica sa svrhom socijalnoga uključivanja i podizanja kvalitete života na potresom pogođenim područjima te će korisnici projekta tom prigodom izrađivati razne vrste materijala poput cvijeća, nakita i prigodnih poklona kako bi se kod njih razvio osjećaj koristi i doprinosa lokalnoj zajednici. 

Udruge uključene u ovaj projekt „će kroz angažman vanjskih suradnika za radionice kreativnih aktivnosti, vježbe evakuacije, edukacijama o kriznim situacijama kao i nabavom opreme ojačati vlastite kapacitete u području socijalnog uključivanja što će utjecati na zadržavanje vlastitih članova i povećanja broja članova“. U konačnici će spomenute aktivnosti utjecati na dugoročnu održivost udruga, ali i pomoći u rješavanju problema u lokalnim zajednicama. Partneri udruge na projektu su Osnovna škola Ante Kovačića u Mariji Gorici, Ogranak MH u Petrinji, KUD Vedar osmijeh – društvo za promicanje folklornog i etno amaterizma, te Hrvatsko pjevačko društvo Slavulj iz Petrinje. Predviđeno trajanje projekta je do 2. svibnja 2023. godine.

Bogata izdavačka djelatnost 

Osim spomenutih projekata treba napomenuti da se od 2010. redovito održava kulturno-umjetnička manifestacija Večer kajkavaca ikavaca u Mariji Magdaleni za što su, osim udruge, zaslužni stanovnici Marije Magdalene. Svake godine u svibnju održava se i međunarodna manifestacija Kosci kosiju u kojoj se natječu ekipe kosaca iz Hrvatske, Slovenije i Mađarske (Gradišće) te je cijeli događaj popraćen brojnim drugim tradicijskim običajima toga kraja, ali i bogatim kulturno-umjetničkim programom. Poznate su i kulinarsko-tradicijska manifestacija Harmička ocvarkijada/čvarkijada i Likovna kolonija (nedavno je održana sedma po redu) koje također pomažu očuvanju i promicanju bogate baštine. Valja napomenuti i podatak da je udruga svojim programima već šest puta sudjelovala u programu Ministarstva kulture i medija – Dani europske baštine.

Udruga je u Šenkovcu pokrenula Narodnu knjižnicu Baltazar Adam Krčelić koja ima preko 4000 naslova

Jedan od najvažnijih projekata udruge je projekt pod nazivom Zaštita nematerijalnog kulturnog dobra Kajkavskog donjosutlanskog ikavskog dijalekta – kajkavske ikavice – istraživanje, dokumentacija i izdavanje Rječnika. Kao rezultat spomenutog projekta 2015. je, u suizdanju udruge i Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, tiskan Rječnik kajkavske donjosutlanske ikavice čiji autori su Štefica Hanzir, Jasna Horvat, Božica Jakolić, dr. sc. Željko Jozić i dr. sc. Mijo Lončarić. Rječnik broji 11 000 riječi, a naknadno je digitaliziran te je dostupan na mrežnoj stranici IHJJ (ikavci.ihjj.hr).

Osim spomenutoga rječnika udruga je 2013. objavila pretisak Pripoviesti – iz bojnoga odsjeka Ivana Perkovca (Matica hrvatska, 1905) uz pogovor akademika Marka Samardžije. Nadalje izdane su četiri zbirke pjesama Nade Lozar-Tomašić, Sve moje ljubavi (2012), Osjećaji duše (2014), Boži pasec (2016) i Sukla je h meni (2019), kojima se promiče kajkavska ikavica. Udruga je 2017. tiskala prvu zbirku pjesama Marice Planinšek Drhtaji duše, a 2019. iz tiska su u nakladi udruge izišle zbirke pjesama I KAJ Dragutina Mihalinca te Mislenica Ivice Ivankovića te su one izdane u sklopu programa Poetsko stvaralaštvo kajkavaca između Krapine i Sutle. Osim tiskanih izdanja, udruga je je objavila CD Sukla popiva u suradnji s KUD-om Mihovila Krušlina (2015. izdala Croatia Records).

Jačanje kvalitete života

Udruga je u prostorijama Opće pučke škole u Šenkovcu pokrenula Narodnu knjižnicu Baltazar Adam Krčelić koja danas u svome fondu ima preko 4 000 naslova koji su upisani u digitalnu bazu knjižne građe, a spomenute knjige korisnici mogu pretraživati u internetskom pretraživaču na mrežnoj stranici udruge te ih posuditi. Spomenuto pokretanje knjižnice još je jedan hvalevrijedan projekt udruge u očuvanju knjižne baštine brdovečkoga kraja. Također udruga je redovito uključena u manifestaciju Noć muzeja od 2015. godine, a redovito se u prostorijama udruge održavaju razne radionice na kojima sudjeluju sve generacije, od predškolske i školske djece do umirovljenika. Članovi udruge svojim volonterskim djelovanjem aktivno sudjeluju u njezinu radu te pomažu u provođenju brojnih i sadržajno bogatih programa. Treba izdvojiti i podatak da je članica udruge Štefica Hanzir sudjelovala na projektu Zvučni atlas hrvatskih govora, pomažući na taj način očuvanju donjosutlanske kajkavske ikavice.

Udruga Ivana Perkovca iz Šenkovca uistinu je produktivna kada je riječ o radu na očuvanju tradicije, ali i jačanju kvalitete života ruralnoga područja na kojem djeluje. Brojne kulturno-umjetničke manifestacije, projekti, EU projekti, bogata izdavačka djelatnost i dr. samo su pokazatelj drugim udrugama kako adekvatno raditi na boljitku svoga kraja i kako to pozitivno utječe na ruralno područje, ali i cijelu RH, pogotovo kada uzmemo u obzir da udruga sudjeluje u projektima od državne važnosti te organizira manifestacije u kojima sudjeluju državljani susjednih zemalja.

Za zaslužne iz brdovečkoga kraja

Udruga je 2009. sudjelovala s Družbom Braća Hrvatskog Zmaja i Mjesnim odborom Harmica u postavljanju spomen-ploče Ivanu Perkovcu u Harmici te je ujedno bila jedan od pokrovitelja izrade njegova poprsja koje je 2011. otkriveno u dvorištu osnovne škole u Šenkovcu. Poprsje je izradio akademski kipar Dragutin Grgas Beli. Ispred Opće pučke škole u Šenkovcu 2016, na inicijativu udruge, postavljeno je poprsje Baltazara Adama Krčelića koje je izradio akademski kipar Petar Ujević. Udruga njeguje spomen na još neke zaslužne osobe pa se tako ondje često može čuti nešto o pjesnicima Stjepanu Jakševcu i Ivanu Jurkasu, pedagogu Vladimiru Poljaku, slikaru Mihovilu Krušlinu, ali i drugim zaslužnim osobama s područja općine Brdovec (i šire) koji su svojim životom i djelovanjem povezani s udrugom i onime što udruga promiče.

Inkluzija 43-44

43-44 - 22. rujna 2022. | Arhiva

Impressum

Inkluzija

Prilog Vijenca za promicanje socijalne uključenosti

Nakladnik

Matica hrvatska
Ulica Matice hrvatske 2
10000 Zagreb

Za nakladnika

Miro Gavran, predsjednik Matice hrvatske

Voditelj projekta

Goran Galić, glavni urednik Vijenca

Koordinatorica projekta

Jelena Gazivoda, izvršna urednica Vijenca

Urednik Inkluzije

Boris Beck

Projektna administratorica

Tamara Kvas

Prijelom i dizajn tiskanog izdanja

Borovac i Bence d.o.o.

Lektura

Elizabeta Pernar

Adresa uredništva

Redakcija Vijenca - Matica hrvatska

Ulica Matice hrvatske 2, 10 000 Zagreb

Tisak

Tiskara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 210, 10000 Zagreb

Za više informacija o EU fondovima
strukturnifondovi.hr

Prilog Inkluzija izdan je u okviru projekta Uključiva kultura - potpora socijalnoj inkluziji kroz kulturu putem Vijenca koji provodi Matica hrvatska s partnerima Udrugom Pragma i Društvom za komunikacijsku i medijsku kulturu.
Sadržaj priloga Inkluzija isključiva je odgovornost Matice hrvatske.

Klikni za povratak