Inkluzija 32

Inkluzija

PROJEKTI ZA MLADE

Kulturom do promjene za djecu

Ivan Samardžija

Legosi u centru projekt je koji u Slavoniji omogućuje niz korisnih radionica namijenjenih maloljetnicima s problemima u ponašanju

Alenka Aladrović Deklman, djelatnica Centra za socijalnu skrb u Osijeku, koja niz godina radi s djecom i mladima (Privatna arhiva)

Alenka Aladrović Deklman, djelatnica Centra za socijalnu skrb u Osijeku, niz godina radi s djecom i mladima, često s onima koji ispadaju iz sustava obrazovanja. Po zanimanju je socijalna radnica i supervizorica na Odjelu za djecu, mladež i obitelj. Poslovi su joj vezani uz zaštitu djece i mladih s problemima u ponašanju te maloljetnim počiniteljima kaznenih djela. Godišnje se na tom odjelu zaprimi 700 takvih predmeta, koji obuhvaćaju 400 djece. Te poslove obavljaju socijalni radnici i stručni suradnici CZSS-a, odnosno socijalni pedagozi, psiholozi i pravnik. U CZSS-u ima onih koji su višegodišnji korisnici njihovih usluga. Primjera radi, prošle godine imali su 62 korisnika usluge poludnevnog boravka i 15 korisnika smještaja na području rada CZSS-a Osijek.

Brojne radionice

Jedna od zadaća socijalnih radnika CZSS-a uključivanje je djece u uslugu poludnevnih boravaka koju provode neke od institucija i organizacija u zajednici, koje imaju sklopljen ugovor s nadležnim ministarstvom. Na taj se način susreću s uključivanjem djece i mladih od 7 do 18 godina u rad Centra za nestalu i zlostavljanu djecu u Osijeku, odnosno njihovim projektom poludnevnih boravaka Legosi u centru koji uključuje aktivan rad te radionice za stotinjak korisnika.

Mladima se kroz projekt omogućava da ne budu izdvojeni iz obiteljskog života ili zajednice u kojoj žive

Prošle je godine u svibnju održana radionica profesorice likovne kulture Suzane Lažeta na kojoj su djeca slikala gitare, a u rujnu je obilježen Međunarodni dan demokracije kada su djeca učila o državnim uređenjima i upoznavala se sa značenjima pojmova republika i demokracija. Razmišljalo se i raspravljalo o prednostima i nedostacima demokracije, ali i o tome koja su prava građana u njoj. Sudionici su imali priliku zamisliti kakvo bi bilo državno uređenje kada bi oni sami, da za to imaju priliku, o tome odlučivali. U rujnu je održana i kreativna radionica upoznavanja s kulturom, tradicijom i pjesmama Meksika. Sudionici su mogli učiti o tradicionalnoj meksičkoj hrani i naučiti poneku španjolsku riječ. Obilježen je i Međunarodni dan mira te se raspravljalo o značenju i značaju mira, a tim povodom izrađivali su i plakate s porukama mira.

U Našicama je prošli ožujak bio posvećen razvijanju emocionalne pismenosti, a u Podgoraču su održane brojne radionice socijalnih i komunikacijskih vještina. U Požegi je organiziran posjet Interpretacijskom centru Terra Panonica u Pleternici gdje su djeca istraživala prirodu Pleternice i Slavonije, posjetila stalnu izložbu o prirodnoj baštini te sudjelovala u radionicama. U Vinkovcima je obilježen Dan zaštite dječjih prava, provedene su radionice o poželjnim i nepoželjnim ponašanjima u prijateljskim vezama te socijalnim vještinama – Timski rad – kako bi savladali vještine koje će im biti od pomoći u svakodnevnom životu. Također, radionicom Kontrola emocije ljutnje radilo se na razvoju socijalnih i komunikacijskih vještina, a održana je i radionica o aktivnom slušanju. U Slavonskom Brodu održan je niz edukativnih i praktičnih radionica o financijskoj, digitalnoj i medijskoj pismenosti na kojima su sudionici imali priliku naučiti nešto novo i korisno o informacijsko-komunikacijskim tehnologijama. Zaključno, u Dardi je obilježen Mjesec knjige te se tom prilikom razgovaralo o knjigama, a sudionici su u sklopu toga izradili jednu knjigu u koju su upisivali imena svojih najdražih knjiga.

Preventivni i tretmanski rad

Projekt uključuje preventivni i tretmanski rad, odnosno pomaže djeci i mladima s problemima u ponašanju. Osim već navedenoga, projekt uključuje suradnju sa školama i raznim institucijama koje pak uključuju već spomenuti CZSS, ali i Dom za odgoj djece i mladeži te Sud za mladež u Osijeku. Za potrebe poludnevnog boravka zaposlene su psihologinja i socijalna pedagoginja, čija je zadaća provoditi spomenute aktivnosti i pratiti napredak korisnika, njih maksimalno 20 po jednom poludnevnom boravku podijeljenih u dvije smjene. Osim njih, u priču su uključeni brojni volonteri i volonterke različitih obrazovnih skupina, čime se obogaćuje cijeli program boravaka. Zahvaljujući njima, program se čini zanimljivijim djeci te se tako dodatno produbljuje, odnosno proširuje njihovo znanje. Riječ je o trogodišnjem projektu koji se provodi u suradnji s Domom za odgoj djece i mladeži i Osnovnom školom Svete Ane iz Osijeka, a sufinancira ga Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Korisnici se na sudjelovanje u projektu upućuju putem CZSS-a ili Suda za mladež.

U rad s mladima uključeni su brojni volonteri i volonterke različitih obrazovnih skupina, čime se obogaćuje cijeli program boravaka

Alenka Aladrović Deklman u svojem se radu s djecom i mladima često susreće s onima koji nemaju adekvatnu roditeljsku skrb, koji su počinitelji ili osumnjičenici za kaznena ili prekršajna djela. Također se susreće s onima koji su počinitelji vršnjačkoga nasilja ili su žrtve nasilja, koji iskazuju društveno neprihvatljiva ponašanja u smislu konzumiranja psihoaktivnih tvari i alkohola, koji bježe od svojih kuća, koji nisu redovito uključeni u školsku nastavu te su u opasnosti da ispadnu iz sustava obrazovanja ili su već ispali iz njega i spadaju u tzv. NEET populaciju, što je engleski akronim za Not in Employment, Education or Training, odnosno to su oni koji nisu zaposleni, a ni obuhvaćeni nikakvim obrazovanjem ili podukom.

Savjetovanja i pomaganja

Zadatak Alenke Aladrović Deklman, kao i ostalih socijalnih radnika koji se bave istim poslom, suradnja je s raznim institucijama i organizacijama te postupanje u skladu s javnim ovlastima i sa Zakonom o socijalnoj skrbi, Obiteljskim zakonom i Zakonom o sudovima za mladež. Nadalje, u opisu posla je izgrađivanje povjerenja prema korisnicima usluga i njihovim roditeljima i obiteljima, savjetovanje s njima i njihovo usmjeravanje kako bi djeca i mladi što brže došli do što konkretnije mogućih uspjeha potrebnih za daljnji život i obrazovanje te suživot s drugima. CZSS za jedan od ciljeva ima pomoć rizičnim korisnicima koja je usmjerena na cijelu obitelj prije izdvajanja iz obitelji kako bi se spomenuto izdvajanje najprije pokušalo zaustaviti stručnom pomoći djelatnika. Spomenuti se rad provodi kroz brojna savjetovanja i pomaganja u koja se uključuje mobilni tim stručno obrazovanih djelatnika. Pod mobilnim timom misli se na socijalne radnike i psihologe, dok se voditelj mjere imenuje od strane CZSS-a te on može biti njihov djelatnik ili vanjski suradnik, odnosno osoba s obrazovanjem iz područja društvenih znanosti. Uza sve navedeno, postoji mjera stručne pomoći i potpore kao mjera obiteljsko-pravne zaštite.


Projektom su osim kulturnih i kreativnih sadržaja, obuhvaćene i brojne druge aktivnosti (Arhiva CZSS-a u Osijeku)

Nadalje, treba napomenuti da se sličan oblika rada provodi u institucijama socijalne skrbi gdje djeca bivaju upućena na smještaj uz suglasnost roditelja, odnosno po rješenju suda. Primjera radi, to može biti slučaj kada sud ustanovi socijalne skrbi povjeri dijete čiji roditelji više nisu u stanju odgojno utjecati na djetetove probleme u ponašanju, dakle oni postaju nesavladivi za roditelje bez adekvatne pomoći. Isto tako može doći do počinjenja kaznenog djela te se sudskim putem djecu i mlade upućuje u odgojne ustanove kako bi im se pomoglo i ukazalo na štetnost učinjenoga kaznenog djela kako se ono više ne bi ponovilo i da dijete razvije svijest o štetnosti učinjenoga. U ustanovama se s maloljetnicima konstantno radi na promjeni ponašanja, usvajanju radnih i higijenskih navika, ustrajanju na redovitom školovanju te na poticanju uključivanja u sportske i kulturne aktivnosti. Sve navedeno događa se u cilju resocijalizacije, osvješćivanja maloljetnika i podizanja njihovih socijalnih kompetencija kako bi im se poboljšala kvaliteta života te kako bi bili spremni na sve izazove koji će se naći pred njima.

Aktivno uključenje

Primjer rada i suradnje CZSS-a i CNZD-a pohvalan je primjer zahtjevnog rada s djecom i mladima koji dobivaju hvalevrijednu priliku za uključivanje u kulturu i druge zanimljive sadržaje, ali i posjećivanje raznih kulturnih događanja na prostoru pet slavonskih županija. Uključivanje mladih u kulturu putem suradnje CZSS-a i CNZD-a treba biti i ostati primjer kako se djeca i mladi uvijek mogu aktivno uključiti u kulturu te iz toga izvući nešto korisno, tj. naučiti nešto što će im biti od koristi u dijelu života koji se tek nalazi pred njima.

Pet aktivnih županija

Projektom Legosi u centru obuhvaćene su, osim kulturnih i kreativnih sadržaja, sportske aktivnosti, podrška u obrazovanju djece i mladih, upoznavanje s metodama učenja, instrukcije iz različitih predmeta, edukacija rada na računalu, ali i redovita suradnja s roditeljima te nastavnim i stručnim osobljem. Pravo sudjelovanja u poludnevnim boravcima imaju sva djeca i mladi s područja pet slavonskih županija – Osječko-baranjske, Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske i Vukovarsko-srijemske – koja imaju problema u ponašanju, odnosno problema u školi, svojim obiteljima, među vršnjacima ili lokalnoj zajednici te zbog toga zahtijevaju stručnu pomoć pri rješavanju i prevladavanju problema kako bi u budućnosti bili spremni odgovoriti na sve izazove koji će biti postavljeni pred njih u nadi da će ostvariti maksimalno dobre rezultate. CNZD broji osam poludnevnih boravaka na području tih pet županija, a u rad su uključeni Osijek, Slavonski Brod, Vinkovci, Požega, Podgorač, Našice, Virovitica i Darda.

Inkluzija 32

32 - 24. ožujka 2022. | Arhiva

Impressum

Inkluzija

Prilog Vijenca za promicanje socijalne uključenosti

Nakladnik

Matica hrvatska
Ulica Matice hrvatske 2
10000 Zagreb

Za nakladnika

Miro Gavran, predsjednik Matice hrvatske

Voditelj projekta

Goran Galić, glavni urednik Vijenca

Koordinatorica projekta

Jelena Gazivoda, izvršna urednica Vijenca

Urednik Inkluzije

Boris Beck

Projektna administratorica

Tamara Kvas

Prijelom i dizajn tiskanog izdanja

Borovac i Bence d.o.o.

Lektura

Tihana Pšenko Miloš

Adresa uredništva

Redakcija Vijenca - Matica hrvatska

Ulica Matice hrvatske 2, 10 000 Zagreb

Tisak

Tiskara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 210, 10000 Zagreb

Za više informacija o EU fondovima
strukturnifondovi.hr

Prilog Inkluzija izdan je u okviru projekta Uključiva kultura - potpora socijalnoj inkluziji kroz kulturu putem Vijenca koji provodi Matica hrvatska s partnerima Udrugom Pragma i Društvom za komunikacijsku i medijsku kulturu.
Sadržaj priloga Inkluzija isključiva je odgovornost Matice hrvatske.

Klikni za povratak