Inkluzija 27

Inkluzija

OBNOVA DUHA I BAŠTINE

Sačuvati identitet Banovine

Tamara Kvas

Predstavljamo aktivnosti organizacija civilnog društva i Ministarstva kulture i medija na potresom pogođenom području Banovine

Kada se govori o brojkama s područja Banovine nakon potresa, govori se o broju oštećenih građevina, o broju ljudi koji ne žive u svojim domovima, o onima koji su iselili iz Banovine i o pomoći koja je pružena. Tako brojimo više od 40.000 oštećenih objekata, od obiteljskih kuća, institucija, škola, do kulturnih i zdravstvenih ustanova. Mnogo toga što jedno naselje čini naseljem izgubljeno je. Godinu poslije u privremenom smještaju boravi više od 5500 stanovnika, a više od 3000 stanovnika iselilo se iz potresom pogođenog područja.

Organizacije civilnog društva na Banovini

Organizacije civilnog društva i brojni volonteri aktivirali su se odmah nakon potresa. Neke udruge ističu se time što u opisu svojega poslovanja imaju pripremu i odgovor na krize kakva se dogodila u Banovini. Jedna od takvih organizacija je Hrvatski Crveni križ koji je u proteklih godinu dana stradalima podijelio 1247 tona hrane, 734.598 litara vode, 313 tona sredstva za higijenu, 9716 paketa dječje hrane i opreme, 4450 grijalica, 5900 deka te 700 madraca i kreveta. Jednokratnu novčanu pomoć dobilo je 10.625 samačkih kućanstava i 21.803 višečlanih kućanstava. Pomoć se neposredno nakon potresa temeljila na osiguravanju osnovnih egzistencijalnih potreba, a kako je vrijeme prolazilo, psihosocijalna podrška za sve pripadnike društva dobila je iznimno veliku važnost. Na terenu su i dalje prisutni timovi Crvenoga križa za psihosocijalnu podršku koju su dosad pružili gotovo 18.000 puta. Psihosocijalnu podršku pružaju i druge udruge i organizacije poput Saveza društva Naša djeca ili UNICEF-a. Zaklada Hrvatska za djecu dodijelila je novac za psihosocijalnu podršku Gradu Petrinji. Savjetovalište Pučkog otvorenog učilišta Hrvatski dom Petrinja koje djeluje s jednim zaposlenim psihologom također je aktivno na terenu. Osim stalne prisutnosti i pomoći Hrvatskog Caritasa i Caritasa Sisačke biskupije, pokrenut je i novi EU projekt Caritasa Razvoj usluge psihosocijalne podrške i poludnevnog boravka u Caritasu Sisačke biskupije koji otvara novu socijalnu uslugu pružanja psihosocijalne podrške za osobe s invaliditetom na području cijele Sisačke biskupije. Jedan od redovnih Caritasovih programa koji se istaknuo u ovoj situaciji je i Mobilnost za naše starije kojim je osobama starijima od 65 godina osigurana dostava namirnica, lijekova i drugih potrepština te individualna usluga prijevoza, pratnja i podrška volontera do željene lokacije u okolici.

Organizacije civilnoga društva nakon potresa dodatno su se angažirale u pomaganju lokalnom stanovništvu, dok su organizacije koje su registrirane na potresom pogođenim područjima i same pretrpjele značajnu štetu te je njihov rad otežan ili potpuno onemogućen. Ured za udruge Vlade RH zbog toga je kod poziva Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice poseban naglasak stavio na područja pogođena potresom 29. prosinca 2020. Prioritet je da podrška takvim organizacijama pridonese izgradnji društvenog kapitala i mogućeg iskoraka iz trenutačne situacije. Tako je početkom studenoga 2021. u Stožeru civilne zaštite u Petrinji održana svečana dodjela prvih 23 ugovora. Prvom Odlukom o financiranju podržana su 23 projekta koji u projektnom partnerstvu sudjeluju s najmanje jednom organizacijom sa sjedištem u potresom pogođenom području. Tu su se našle udruge poznate javnosti po drugim aktivnostima na području Petrinje, Gline i Siska; Kino klub Sisak, Ogranak Matice hrvatske u Petrinji, Športski gimnastički klub SOKOL iz Siska, Informativno dokumentacijski centar Banije i Korduna, Udruga za promicanje informatike, kulture i suživota IKS iz Petrinje, Gradski Crveni križ Glina.

Porušene kulturno-povijesne građevine

Početkom siječnja, nedugo nakon potresa, Sara Kolar, tada učenica četvrtoga razreda Glazbene škole Frana Lhotke u Sisku, sjela je ispred potresom uništene zgrade, prigrlila svoje violončelo i zasvirala, poručujući: Ne želim da glazba utihne. Tako je krenula kampanja za prikupljanje novčanih sredstava za obnovu škole u koju su se uključile brojne javne osobe iz svijeta glazbe. Bio je to drugi dom za 360 učenika i 40 učitelja. Oštećeni su i brojni drugi objekti važni za kulturni život grada Siska poput prostorija Siscia Jazz Cluba, Doma kulture Kristalna kocka vedrine, prostora Grada koji koristi Ogranak Matice hrvatske u Sisku.

Od kulturno-povijesnih cjelina najteže je stradala povijesna jezgra Petrinje, u kojoj različiti stupanj oštećenja imaju sve zgrade od ukupno 527 zgrada u jezgri. Oštećeni su brojni objekti važni za kulturne navike i društveni život ljudi. U Petrinji je do neupotrebljivosti stradalo Pučko otvoreno učilište Hrvatski dom Petrinja koji ima dugu povijest djelovanja. Otvoren je 28. studenoga 1954. godine svečanom akademijom, a nekoliko dana kasnije, u velikoj dvorani doma izvedena je opera Ero s onoga svijeta pod ravnanjem maestra Jakova Gotovca u izvedbi opere Hrvatskog narodnog kazališta Zagreb. Godine 1987, u zgradi nekadašnjeg Vatrogasnog doma Petrinja, otvorena je Galerija Krsto Hegedušić i suradnici koja je ubrzo nakon osnutka priključena Hrvatskom domu. Sportski plesni klub Petrinia pokrenuo je 29. siječnja 2021. inicijativu Pjesmom, glazbom i plesom u inat!. Inicijativu su idućih pet mjeseci svakog 29. u mjesecu u 12:19 sati, u središnjem gradskom parku, nastavili provoditi djelatnici POU Hrvatski dom Petrinja u suradnji s većim brojem kulturnih djelatnika kako bi se obilježio trenutak kada je grad pogodio razoran potres i kako bi barem malo oživjeli kulturni život u Petrinji.

Dječji odjel Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac u Sisku zbog velikih oštećenja premješten je u nove prostore. Uz pomoć Ministarstva kulture i medija evakuiran je sav knjižni fond, a za najam novog prostora ministarstvo je dosada utrošilo 158.760 kuna. Također, ministarstvo je za Knjižnicu nabavilo nove knjižne police u vrijednosti 420.000 kuna. Provedba Programa Ruksak (pun) kulture –umjetnost i kultura u vrtiću i školi za djecu i mlade s područja pogođenih potresom počela je 8. ožujka 2021. u Lječilištu Topusko. U okviru programa održala se predstava Plesnoga centra Tala, zatim kazališne predstave Teatra Poco Loco, Boom Teatra, Umjetničke organizacije Punctum, glazbeni program Udruge Moj Svijet te filmski program, Udruge Djeca susreću umjetnost. Provele su se i razne radionice poput Dizajnerske početnica Hrvatskog dizajnerskog društva, Alkemije zvuka i glasa, Pozivnice u MUO, Carstva minerala Hrvatskog prirodoslovnog muzeja i Radio Teatara Bajsić. U programima koji su se u  Lječilištu Topusko provodili do lipnja sudjelovala su djeca i mladi iz 24 osnovne škole s područja Sisačko-moslavačke županije, ukupno 2528 učenika. Održalo se više od 100 radionica, 30 kazališnih predstava, 10 plesnih predstava, 10 glazbenih koncerata i 10 filmskih projekcija.

Stradale su i brojne sakralne građevine. Uz sisačku katedralu Uzvišenja sv. Križa stradala je crkva i župna kuća u Gori, župna crkva u Žažini, Pešćenici, Odri, Hrastovci, Hrvatskom Čuntiću i Petrinji, kapela Pohoda BDM u Sisku i kapela sv. Jakova u Mošćenici, te crkva sv. Marije Magdalene u Selima, jedna od najljepših srednjoeuropskih, baroknih crkvi. Gradila se od 1759. do 1765. godine, graditelji su bili talijanski majstori, a pomagali su im žitelji mjesta i Kaptolski kmetovi. U crkvu je ugrađen materijal iz stare Siscije.


Crkva sv. Marije Magdalene u Selina jedna je od građevina na kojoj se provode mjere stabilizacije i zaštite (izvor: Ministarstvo kulture i medija)

Hitne mjere zaštite baštine

Konzervatorski timovi, više od 40 konzervatora iz cijele Hrvatske, obišli su sve stradale građevine, registrirana zaštićena pojedinačna kulturna dobra na potresom pogođenom području. Evakuirano je 300 umjetnina iz Galerije Krsto Hegedušić u Petrinji. Iz oštećenoga Sabirnog arhivskog centra u Petrinji evakuirano je arhivsko gradivo, 223 arhivska fonda i zbirke, ukupno 450 dužnih metara arhivskoga gradiva nastalog na petrinjskom području. Članovi Hrvatske gorske službe spašavanja, sa stručnim timom konzervatora, restauratora i muzealaca te s pripadnicima talijanskih Plavih kaciga za zaštitu baštine evakuirali su Etnografsku zbirku Hosi iz zgrade Srednje škole te ikone s ikonostasa pravoslavne crkve sv. Nikole u Petrinji. Nakon evakuacija umjetnina, arhivskoga gradiva, etnografske zbirke te sakralnog inventara iz oštećenih građevina s područja Petrinje i Lekenika, evakuirana je i pokretna ostavština hrvatskog književnika Ante Kovačića iz njegove nekadašnje obiteljske kuće u Glini. Evakuiran je i značajan broj njegovih knjiga.

Ministarstvo kulture i medija izdalo je niz uputa i smjernica za postupanje i provođenje hitnih mjera zaštite na pojedinačno zaštićenim zgradama i zgradama u povijesnim jezgrama. Neki od početnih poteza koje su se počeli provoditi uključuju razgradnju i uklanjanje te deponiranje vrijednih arhitektonsko-stilskih elemenata zgrade, natkrivanje ostatka zgrade radi zaštite, privremenu stabilizaciju konstrukcije te oštećenih i nestabilnih dijelova zgrade predviđenih za obnovu. Za potrebe provođenja hitnih mjera stabilizacije građevina izrađuje se sveobuhvatna tehnička dokumentacija.

Osim izrade Elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije, izrađuju se tehnička rješenja za primjenu hitnih mjera stabilizacije konstrukcija te konzervatorski elaborati kao rezultat istraživanja materijala i konstrukcije, dijagnostike uzroka oštećenja, konzervatorsko-restauratorskih i arheoloških istraživanja. Na temelju evidencije štete, prikupljenih podataka na terenu izrađena je baza podataka baštine oštećene u potresu. Prikupljeni su podaci o namjeni i vlasništvu oštećenih kulturnih dobara, proveden je sustav vrednovanja prema Programu mjera, popis prethodno izrađene dokumentacije, uspostavljena je suradnja s Državnim arhivom u Sisku za prikupljanje arhivske dokumentacije. Evidenciju štete prati izrada fotografske, video i 3D dokumentacije. Ukupno je do prosinca 2021. izrađeno 10 snimaka postojećeg stanja te 90 3D snimaka koje je izradio Geodetski fakultet u Zagrebu. Ministarstvo kulture i medija izradilo je Program cjelovite obnove kulturno-povijesne cjeline grada Petrinje nakon potresa 2020. Programom je određen konzervatorski pristup obnovi pojedinačno zaštićenih zgrada i zgrada od značenja za svojstvo kulturno-povijesne cjeline unutar koje se nalaze, uspostavljeno je 5 modela; cjelovito očuvanje izvornih struktura, djelomično očuvanje izvornih struktura, faksimilska rekonstrukcija i djelomična faksimilska rekonstrukcija cjeline zgrade i nova, zamjenska izgradnja.

Kultura ima važnu ulogu u izgradnji uključivog društva, a kulturna participacija značajno pridonosi osobnom razvoju i poboljšanju kvalitete života. To je zadnjih godina prepoznato na razini Europe koja je pokrenula brojne planove i programe kako bi kultura pomogla u socijalnoj uključenosti ranjivih skupina. Tako i Ministarstvo kulture i medija od 2018. provodi niz projekata za mlade i one starije od 54 godine, umjetnost i kultura online za one koji su u riziku od socijalne isključenosti. Poticanje pristupa kulturi ugrađeno je u politike borbe protiv socijalne isključenosti i siromaštva, dok se osiguravanjem pretpostavki za jednakost pristupa i sudjelovanja u kulturi svih građana djeluje u pravcu povećanja socijalne uključenosti i podizanja razine životnih uvjeta. Takvim je djelovanjem osobito važno obuhvatiti društvene skupine koje su najizloženije riziku od socijalne isključenosti, što su  stanovnici Banovine nažalost bili i prije potresa, a sada su još ugroženiji.

Inkluzija 27

27 - 13. siječnja 2022. | Arhiva

Impressum

Inkluzija

Prilog Vijenca za promicanje socijalne uključenosti

Nakladnik

Matica hrvatska
Ulica Matice hrvatske 2
10000 Zagreb

Za nakladnika

Miro Gavran, predsjednik Matice hrvatske

Voditelj projekta

Goran Galić, glavni urednik Vijenca

Koordinatorica projekta

Jelena Gazivoda, izvršna urednica Vijenca

Urednik Inkluzije

Boris Beck

Projektna administratorica

Tamara Kvas

Prijelom i dizajn tiskanog izdanja

Borovac i Bence d.o.o.

Lektura

Elizabeta Pernar

Adresa uredništva

Redakcija Vijenca - Matica hrvatska

Ulica Matice hrvatske 2, 10 000 Zagreb

Tisak

Tiskara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 210, 10000 Zagreb

Za više informacija o EU fondovima
strukturnifondovi.hr

Prilog Inkluzija izdan je u okviru projekta Uključiva kultura - potpora socijalnoj inkluziji kroz kulturu putem Vijenca koji provodi Matica hrvatska s partnerima Udrugom Pragma i Društvom za komunikacijsku i medijsku kulturu.
Sadržaj priloga Inkluzija isključiva je odgovornost Matice hrvatske.

Klikni za povratak