Inkluzija 16

Inkluzija

VIJESTI I NAJAVE

Priredila Tamara Kvas

Film za osobe s oštećenjem vida ili sluha

Umjetnička organizacija Istra film u lipnju nudi besplatno gledanje brojnih filmskih naslova u sklopu programa Digi­talni susreti. Radi se o programu digitalne prilagodbe postojećih i kreiranja novih kul­turnih sadržaja edukativnog karaktera. Cilj programa je u novonastalim okolnostima uzrokovanim globalnom pandemijom učiniti postojeće programe Istra filma šire dostupnima te iskoristiti brojne mogućnosti novih tehnologija za interakciju s publikom. Program Digitalnih susreta omogućuje besplatno gledanje dokumentarnih filmova iz zemlje i svijeta. Zainte­resiranima su kroz program dostupne raznovrsne teme, od dokumentarističkih pri­­stupa ličnostima iz hrvatske povijesti poput Frankopana, Ivana Mažuranića i Nedjelj­ka Fabrija preko retrospektive fil­mova međunarodnog History Film Festi­va­la do Inkluzivnog kina unutar kojega se trenutačno mogu pogledati dva dokumentarna filma prilagođena osobama s oštećenjima sluha ili vida. Radi se o nagrađivanom filmu Slučaj Makavejev ili proces u kino-dvorani redatelja Gorana Radovanovića te o filmu Šuma koji na zabavan i duhovit način govori o prvom Titovom službenom posjetu Rumunjskoj. Oba filma prilagođena su audionaracijom i tuma­čenjem na hrvatski znakovni jezik. Fil­movima se može pristupiti putem mrežne stranice Digitalni susreti – Istra film.

Književni susreti

Etno-udruga Prepelin’c iz Delnica orga­ni­zirala je 9. književne susrete Od mora do gora. Učeničkoj su se publici predstavile dvije poznate dječje spisateljice, Sanja Pilić i Silvija Šesto, uz goranskog knji­ževnika Davora Grgurića. Njihova su predstavljanja održana 8. lipnja u sportskoj dvorani Osnovne škole “Ivan Goran Kovačić” u Delnicama te 9. lipnja na otvo­renom, ispred osnovnih škola “Branimir Marković” u Ravnoj Gori i “Ivanka Trohar” u Fužinama. Namjera ovih susreta je da se predstave brojni književnici, članice i članovi Društva hrvatskih književnika, uz inozemne goste, a ujedno učesnici tijekom boravka u Gorskom kotaru upoznaju i kulturno-povijesne i prirodoslovne znamenitosti goranskog područja.

Radionica za nezaposlene

Udruga Razvojni projekti – Acta non ver­ba iz Zagreba poziva na uključivanje u pro­jekt Acta non verba koji je u ožujku ove godine odobren za sufinanciranje iz Europ­skog socijalnog fonda na pozivu Jača­nje poslo­vanja društvenih poduzetnika. Cilj pro­jek­ta usmjeren je na jačanje zna­nja i vje­šti­na nezaposlenih osoba, odnosno njihovo osposobljavanje za pokretanje vlastite poduzetničke aktivnosti temelje­ne na načelima društvenog poduzetništva. Sudionici radionica steći će znanja vezana uz osni­va­nje društvenog poduzeća u svrhu izrade predmeta s pomoću 3D skenera i printera te kako naći zaposlenje kroz primjenu 3D tehnologije u izradi predmeta vezanih prije svega uz razne inovacije. Sve navedeno pokušat će se ostvariti u sljedeće tri online edukacije: Osnove društvenog poduzetništva, Osnove marketinga, Tehnologija 3D printanja i modeliranja. Edukacije su besplatne za korisnike, odnosno nezaposlene osobe i osobe s invaliditetom koje su evidentirane na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Živa knjižnica

Udruga PaRiter iz Rijeke poziva zainte­resirane pripadnike/ce manjinskih, stigmatiziranih i diskriminiranih skupina i sve one koji su se u nekom trenutku osje­ćali diskriminirano i prepoznaju se u ulozi žive knjige da se uključe u projekt. Živa knjiž­nica djeluje kao i svaka druga knjiž­ni­ca, razlika je što su knjige ljudi, koji osim što informiraju i pričaju priču, mogu i odgovarati na pitanja čitatelja/ica. U živoj knjižnici čitatelji s pomoću kataloga živih knjiga odaberu i posuđuju knjigu te je nakon čitanja (razgovora koji traje 20 – 30 minuta) ‘vraćaju na policu knjižnice’. Prije živih knjižnica, knjige volonteri/ke sudjelovat će na jednodnevnom treningu u Rijeci ili online. Volonteri/ke će sudjelovati u javnoj i školskim živim knjižnicama. Mogu se pridružiti osobe iz svih dijelova Hrvatske. Osobe koje nisu iz Rijeke moći će sudjelovati online. Dosad je provedeno više od 20 živih knjižnica u suradnji s Gradskom knjižnicom Rijeka i srednjim školama i domovima na području Primorsko-goranske županije.

 Poziv za umjetnike i kreativce

F12 platforma iz Karlovca poziva sve za­interesirane autore i kreativce da se sa svojim autorskim radovima uključe u nove izložbene postave projekta F12: U parku ko­ji će biti realizirani u srpnju, kolovozu i listopadu u Urbanom parku Hrvatskog doma u Karlovcu. Za potrebe izložbenog postava, radove je potrebno slati u digital­nom formatu na: platformaf12@gmail.com. Donacije mogu biti fotografije, ilustracije, digitalni radovi, skenovi originalnih ra­dova i slično. Zaprimljeni radovi bit će tis­kani u A4 formatima na Forexu, stoga se autori mole da pripaze na kvalitetu i dimenzije poslanih radova, koji trebaju biti poslani u CMYK-u. Rok za predaju radova je 1. srpnja. Svi radovi unutar postava bit će dostupni publici i slučajnim prolaznicima na udomljavanje. Program se provodi u suradnji sa Savezom udruga KAopera­tiva, uz podršku Ministarstva kulture i medija RH te Zaklade Kultura Nova

Potpora za EU projekte suradnje

Izvršna agencija za obrazovanje i kultu­ru (EACEA) objavila je poziv za ostvarivanje Potpora za Europske projekte suradnje u 2021. godini. Cilj poziva jest osigurati bo­lji pri­stup europskoj kulturi i umjetničkim dje­lima te promovirati inovacije i kreativ­nost. Potpora za Europske projekte suradnje odnosi se na transnacionalne projekte koji uključuju kulturne i kreativne organi­zacije iz različitih zemalja. Kroz ovaj će se Poziv kulturnim organizacijama svih veličina pružiti mogućnost koprodukcije, suradnje, eksperimentiranja, inovacija, mobilnosti i razmjene znanja i iskustava. Projekti mogu obuhvaćati jedan ili više kulturnih i kreativnih sektora te mogu biti interdisciplinarni. Projektni prijedlozi mogu se baviti razvojem publike, socijalnom inkluzijom, održivosti, novim tehno­logijama, međunarodnim dimenzijama i posebnim sektorskim prioritetima (knjiga, glazba, arhitektura, kulturna baština). Izvršna agencija predviđa sufinancira­nje oko 130 projektnih prijedloga. Prijedlozi se podnose u ime partnerskih konzorcija u sastavu od najmanje tri organizacije iz triju različitih država.

Glazbeni dani

Program Hrabrog telefona Društveni centar Borovje radi na prevenciji nepri­hvatljivog ponašanja djece i mladih, a dio aktivnosti uključuje i kvalitetno provođe­nje slobodnog vremena. U tom cilju održat će se glazbeni dani u sklopu kojih će djeca i mladi do 18 godina tijekom lipnja i nakon ljeta imati priliku održavati glazbene probe u prostoru udruge. Svi zaintere­sirani mladi pojedinci ili skupine mogu se uključiti u sviranje u Društvenom cen­tru, a na raspolaganju im stoje bas gitara, akustična gitara, bubnjevi, klavijature. Zainteresirani se mogu javiti udruzi. Dječja kuća Borovje otvorena je svakim radnom danom od 9 do 20 sati, preventivne radionice održavaju se većinom u popodnevnim satima, dok se individualni susreti održavaju prema dogovoru s korisnicima. Za vrijeme svih školskih praznika, Kuća je otvorena tri sata dnevno za vrijeme kojih se održavaju kreativno-socijalizacijske radionice. Tijekom školske godine 400 djece uključi se u aktivnosti ovog programa.

 Festival učeničkih igrokaza u Osijeku

Dječji kreativni centar DOKKICA iz Osijeka održao je jubilarni deseti Festi­val učeničkih igrokaza POZOR! početkom lipnja. Novosti u odnosu na protekle godi­ne vezane su uz trajanje, koncept i opseg Festivala, sudionike i način održavanja. Ove godine, osim revijalnog dijela – izvedbi učeničkih igrokaza prvi put na virtualnoj pozornici DOKKICE – Festival je nudio i dodatne aktivnosti na temu dramskog odgoja i stvaralaštva, a prvi put su na nje­mu nastupili i sudionici iz raznih dijelova Hrvatske. Dio je festivalskih aktivnosti bio namijenjen sudionicima – učenicima i mentorima, dok je dio bio za sve zainte­resirane putem Facebook stranice i YouTube kanala DOKKICE. Ovogodišnji su sudionici Festivala bili iz devet županija. Na festivalu su prikazane 22 izvedbe na virtu­alnoj pozornici u kojima je sudjelovalo oko 170 učenika i 20 mentora. Realizaciju ovogodišnjeg Festivala učeničkih igrokaza POZOR! Plivamo na sceni, Dječji kreativni centar DOKKICA ostvario je u suradnji s Dječjim kazalištem Branka Mihaljevića u Osijeku, Hrvatskim centrom za dram­ski odgoj, Kulturnim centrom Osijek i Ples­nim studijom Wings, a uz podršku Grada Osijeka, Osječko-baranjske županije i Tu­ri­stičke zajednice grada Osijeka.

 13. festival Perforacije

Festival izvedbenih umjetnosti i nezavisne autorske produkcije suvremenog kazališta, plesa i performansa održat će se od 29. lipnja do 3. srpnja na nekoliko zagrebačkih lokacija. Donose brojne progra­me, izvedbe, razgovore, radionice te još jednu Noć performansa. U ovogodišnjem programu premijerno će biti izvedene dvije predstave, Healers plesne umjetnice Jasne Layes Vinovrški u izvedbi Studija za suvremeni ples i Arbajt plesača i koreo­grafa Šimuna Stankova. Također, predstavit će se dvije gostujuće kazališne predstave iz regije. U sklopu festivala, 2. srpnja, održat će se već tradicionalna Noć performansa. Otvorenim pozivom potaknulo se umjetnike na promišljanja o sreći i euforiji kao temama koje nam se svima nameću kao životno važne nakon ove godine obi­lje­žene pandemijom, potresima i nesigur­nostima raznih oblika. Program Noći per­for­mansa odvija se uz podršku Mreže iz­­ved­benih umjetnosti. Lokalne part­­ner­ske or­ga­niza­cije dio su Mreže izvedbenih umjetnosti, a uključuju Prostor plus iz Rije­ke, Zadar Snova iz Zadra, Art radionicu Lazare­ti iz Dubrovnika te udrugu Mamuze iz Koprivnice.

Inkluzija 16

16 - 17. lipnja 2021. | Arhiva

Impressum

Inkluzija

Prilog Vijenca za promicanje socijalne uključenosti

Nakladnik

Matica hrvatska
Ulica Matice hrvatske 2
10000 Zagreb

Za nakladnika

Miro Gavran, predsjednik Matice hrvatske

Voditelj projekta

Goran Galić, glavni urednik Vijenca

Koordinatorica projekta

Jelena Gazivoda, izvršna urednica Vijenca

Urednik Inkluzije

Boris Beck

Projektna administratorica

Tamara Kvas

Prijelom i dizajn tiskanog izdanja

Borovac i Bence d.o.o.

Lektura

Elizabeta Pernar

Adresa uredništva

Redakcija Vijenca - Matica hrvatska

Ulica Matice hrvatske 2, 10 000 Zagreb

Tisak

Tiskara Zagreb d.o.o.
Radnička cesta 210, 10000 Zagreb

Za više informacija o EU fondovima
strukturnifondovi.hr

Prilog Inkluzija izdan je u okviru projekta Uključiva kultura - potpora socijalnoj inkluziji kroz kulturu putem Vijenca koji provodi Matica hrvatska s partnerima Udrugom Pragma i Društvom za komunikacijsku i medijsku kulturu.
Sadržaj priloga Inkluzija isključiva je odgovornost Matice hrvatske.

Klikni za povratak