Inkluzija 15

Inkluzija

RAZGOVOR

Medijska pismenost je niska, ali raste

Andrija Tunjić

Razgovarali smo s Danijelom Labašem, profesorom komunikologije i predsjednikom Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu

Za Inkluziju govori Danijel Labaš, pro­fe­sor na Fakultetu hrvatskih studija, pred­sjednik Društva za komunikacijsku i me­dij­sku kulturu – DKMK – i predstoj­nik Od­sjeka za komunikologiju Fakulteta hrvatskih studija. Društvo za komunikacij­sku i medijsku kulturu različitim projek­tima promiče i osvještava potrebu me­­dij­skog opismenjavanja svih građana i za­­la­že se za uvođenje medijskog odgoja u škole.