Hrvatska revija 4,2023.

Kazalo , Naslovnica

Kazalo

Tema broja: Intelektualna historija i biografija intelektualca – Branko Fučić (1920–1999)

3                Tomislav Galović – Dino Milinović ; Intelektualna historija i biografija intelektualca: Branko Fučić (1920–1999)

Uvodnik u temu broja

6                Tomislav Galović: Branko Fučić i Zagreb (1927–1945)

13            Marko Špikić: Fučićev život i djelo u nacionalnom kanonu

17            Berislav Valušek: Znak Plominskog natpisa / Amarcord

21            Marijan Bradanović: Uz knjigu Branko Fučić – povjesničar umjetnosti i konzervator

Obljetnice

28            Suzana Coha: Književnost u politici, politika u književnosti Ante Starčevića

31            Ivan Goran Kovačić: Dvije knjige o Anti Starčeviću

Dr. Ante Starčević, 1936. O 40. godišnjici smrti; – Dr. Mile Starčević: Dr. Ante Starčević i Srbi, Mala Knjižnica M. H. Kolo II. – Svezak 3.

33            Irena Kraševac: Starčevićev dom – gradnja i prenamjene neorenesansne palače u Zagrebu

39            Ana Holjevac Tuković: Mirna reintegracija hrvatskoga Podunavlja od 1995. do 1998.

Uz 25. obljetnicu povratka posljednjeg dijela okupiranoga hrvatskog prostora

Descriptio Croatiae

45            Vladimir P. Goss: Čazma – zaboravljena hrvatska prijestolnica

Neobjavljena hrvatska književnost

50            Božica Zoko: Perino ljekobilje

51            Pero Pavlović: Potravljenja i pošumljenja

Prikazi knjiga, glazbenih i likovnih priredaba

54            Mario Stipančević: Diverzija ili ustanak? O zborniku radova Velebitski ustanak

Velebitski ustanak. Zbornik radova, Zagreb – Gospić: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

55            Milan Pelc: Sveta i čarobna splitska gora

Joško Belamarić: Sveti Jere na Marjanu. Kultura renesanse u Dalmaciji u znaku sv. Jeronima, Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, Split, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb

57            Damir Zorić: Učitelju i prijatelju u čast

Učitelj i prijatelj. Zbornik radova u čast Radoslavu Katičiću, Matica hrvatska, Zagreb

59            Goran Galić: Trideset godina novoga Vijenca

Na proslavi tridesete obljetnice novoga Vijenca 20. rujna ove godine u atriju Matice hrvatske otvorena je izložba o toj vrijednoj obljetnici

61            Tena Starčević: Izložbe koje produbljuju znanje o (dis)kontinuitetima fotografske prakse u Hrvatskoj

»Rasvijetljena soba – ženska fotografska praksa u Hrvatskoj«, Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb;

»Rasvijetljena soba – Konflikt«, Etnografski muzej, Zagreb

64         Maja Žvorc: Andrija Medulić Schiavone – grafički genij manirizma

Muzej likovnih umjetnosti, Osijek

66            Antun Lučić: Proživljeno i snovito u autentičnoj poeziji

Ivan Marijanović: Ljubavi i snovi. Izabrane pjesme, ALFA i Hrvatska salezijanska provincija, Zagreb

68            Lucija Ečim: Skulpture oživljene kroz fotografski objektiv

Izložba Tajni život skulpture: Meštrovićeva djela na fotografijama Zorana Alajbega, Meštrovićeve Crikvine – Kaštilac, Split

70            Anđelko Mihanović: Kad skulptura progovori: religioznost Ivana Meštrovića

Ivan Meštrović: Umjetnost kao molitva, Muzej Cetinske krajine, Sinj


Hrvatska revija 4,2023.

4,2023.

Klikni za povratak