Hrvatska revija 1, 2019.

Sadržaj

SADRŽAJ

Tema broja: Hrvatska heraldička baština u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti

3                Tomislav Galović

Hrvatska heraldička baština u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti (tematski uvodnik)

7                Mirjana Matijević Sokol
Litterae armales – grbovnice

10             Stjepan Ćosić
Korjenić-Neorićev grbovnik iz 1595. godine i ideologija ilirske heraldike

15             Ladislav Dobrica
Heraldički izvori u Hrvatskom državnom arhivu

18             Matea Brstilo Rešetar
Zbirka heraldike i sfragistike Hrvatskoga povijesnog muzeja

23             Amer Sulejmanagić
Kurjakovići Krbavski – grb jedne hrvatske velikaške kuće u Europi

28             Hrvoje Kekez
Kose grede, propeti lav i crvena ruža: heraldička obilježja i povijesne mijene grba knezova Babonića i njihovih potomaka knezova Blagajskih

33             Željko Heimer
Suvremena hrvatska municipalna heraldika

36             Ivan Botica
Grb Općine Otok iliti jedan neuspjeli rad iz primijenjene heraldike

Književnost i likovnost

39             Željka Zdelar
Ilustracije Joze Kljakovića
za knjigu Izabrane pjesme
Silvija Strahimira Kranjčevića

Suvremeno slikarstvo

46             Ive Šimat Banov
Mladen Galić ili biti samim sobom

Neobjavljena hrvatska književnost

50             Vlasta Markasović
Panonski rukopis Adama Rajzla

51             Adam Rajzl
Inspektor Filak

Recenzije, osvrti i prikazi skupova

55            Tomislav Galović
Služenje Crkvi i narodu: dr. Lav Znidarčić 1918. – 2018.
Spomenica u povodu 100. obljetnice rođenja

Služenje Crkvi i narodu: dr. Lav Znidarčić 1918.–2018. Spomenica u povodu 100. obljetnice rođenja, priredili Jure Krišto i Zlatko Matijević, Zagreb: Vlastita naklada obitelj dr. Lava Znidarčića, 2018.

57            Vanja Kulaš
Ljepljiva atmosfera klaustrofobije

Marina Šur Puhlovski: Divljakuša, Zagreb, V.B.Z., 2018.

58            Vlasta Markasović
Obrubnice hrvatske književnosti

Tomislav Žigmanov: Vivisekcije književnosti: vojvođanske i ine književne teme hrvatske, Subotica: Istarski ogranak DHK Pula i Hrvatsko akademsko društvo, 2018.

60            Daniel Patafta
O sv. Bonaventuri

Peti međunarodni znanstveni skup »Franjevački velikani«

61             Jasminka Domaš
Život veći od kuće

Dorta Jagić: Veće od kuće, Zagreb, Hena com, 2018.

62            Vesna Badurina Stipčević
Hrvatske hagiografske teme

Josip Bratulić: Svetost i čovječnost: rasprave o hrvatskoj hagiografiji, Split, Književni krug, 2018.

63            Strahimir Primorac
Kohezivnost Pupačićeva pjesničkog opusa

Tin Lemac: Poetičke simetrije u pjesništvu Josipa Pupačića, Biakova, Zagreb, 2017.

Hrvatska revija 1, 2019.

1, 2019.

Klikni za povratak