Hrvatska revija 1, 2018

Kazalo

Kazalo

 

 

 

Tema broja: Hrvatski nacionalni kurikul

3            Nevio Šetić. Izazovi suvremenog obrazovanja i hrvatski nacionalni kurikul

7            Očitovanje Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar u kontekstu javne rasprave temeljem javnog poziva o prijedlogu cjelovite kurikularne reforme od 29. travnja 2016. godine

13         Vladimir Bermanec, Vladimir Paar, Nevio Šetić: STEM, post-STEM i odgojno-obrazovna reforma u 21. stoljeću

18         Krešimir Nemec i Dubravka Oraić Tolić: Popravljanje nepopravljivoga

21         Linda Juraković. Na putu promjena: o upravljanju školama i kreativnosti. Prostor za novi rast

24         Vladimir Vujčić: Vrijednosti u društvu i odgoju

 

Hrvati u svijetu 

31         Đuro Vidmarović: Hrvatski Feniks u južnoj Italiji

S našimi riči – zbirka literarnih ostvarenja na moliškohrvatskome književnom jeziku. Uredio Antonio Sammartino. Izdanje Fondazione »Agostina Piccoli«, Montemitro/Mundimitar (Molize, Italija) – Zagreb, Hrvatska

Neobjavljena hrvatska književnost

44         Maša Kolanović: »Naš« čovjek iz tranzicije

Ekonomsko znanje Perišićeve proze

46         Robert Perišić: Elvis i prijatelji

 

Obljetnice

50         Zdenko Kremer: Nikola Tesla – portret u neprestanoj mijeni

 

Recenzije, osvrti i prikazi skupova

60         Orietta Lubiana: Značajne obljetnice u Sveučilišnoj knjižnici u Rijeci

Hrvatska revija 1, 2018

1, 2018

Klikni za povratak