Hrvatska revija 3, 2017

Uvodna riječ

UVODNA RIJEČ

Mirjana Polić Bobić

Poštovano čitateljstvo,

u ovome broju objavljujemo radove o dvjema politički vrlo aktualnim temama. Jamačno će najveću pozornost izazvati tema broja, to jest dva rada u kojima se tumači problem morske granice između Hrvatske i Slovenije u Savudrijskoj vali. Ta je tema od prvorazrednog značenja ne samo sama po sebi. Hrvatska još nije riješila niz sličnih situacija na svojim granicama, a rješenje morske granice u Savudrijskoj vali moglo bi se, kao obrazac i u pravnom i u političkom pogledu, »preliti« na ostale sporne situacije i njihovo rješavanje. Raspravu o tom problemu, ili sklopu problema, u hrvatskoj javnosti su – unatoč njihovoj velikoj važnosti – istisnuli drugi problemi. Stoga uredništvo drži uputnim pridonijeti nezaboravljanju na problem granica dvama tekstovima iz pera stručnjaka koji su temi hrvatskih granica i genezi problema koji i danas postoje na njima posvetili višegodišnja bavljenja i istraživanja. Druga je analiza nove knjige Miroslava Tuđmana Druga strana Rubikona: politička strategija Alije Izetbegovića iz pera Davorina Rudolfa, dakle znalačko tumačenje te tako važne problematike i za Republiku Hrvatsku.

Iza teme broja po opsegu i zaokruženosti predstavljanja povijesna je figura Nikole Šubića Zrinskoga: naime, uredništvo je držalo da Hrvatska revija mora popratiti godinu koju je Hrvatski sabor proglasio godinom Šubića Zrinskoga baš iz historiografskog očišta, s obzirom na zapostavljanje njegove uloge u europskoj politici i hrvatskoj povijesti u historiografskim istraživanjima do prije dvadesetak godina. Nismo to napravili te, prošle godine, pa ovim prilogom to ispravljamo, a u skoroj budućnosti bismo htjeli okupiti autore koji bi tu veliku povijesnu figuru prikazali kao temu djela hrvatskih i inozemnih umjetnika.

Osim dviju navedenih tema, u već uobičajenim Revijinim rubrikama nalaze se – nadamo se – zanimljiva štiva, poput onoga o muzealstvu i nagradama kojima se vrednuju i potiču različiti suvremeni inovativni pristupi u toj struci, prikaz Enciklopedije Hrvatskoga zagorja u kontekstu nove stručne i izdavačke politike Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža i druge.

Nadamo se da ćete uživati u čitanju.

Za uredništvo, s poštovanjem,

Mirjana Polić Bobić
Glavna urednica

Hrvatska revija 3, 2017

3, 2017

Klikni za povratak