Hrvatska revija 3, 2017

Tema broja

Granica na rijeci Dragonji i Savudrijska vala

Tatjana Tomaić

Tema broja: Granice Republike Hrvatske u svjetlu odluke Arbitražnog suda o granici u Savudrijskoj vali

Granica na rijeci Dragonji i Savudrijska vala

Analiza za Republiku Hrvatsku nevažeće odluke Arbitražnog suda

Hrvatske granice nakon Drugoga svjetskog rata 1945–1956.

Petar Bagarić

Tema broja: Granice Republike Hrvatske u svjetlu odluke Arbitražnog suda o granici u Savudrijskoj vali

Hrvatske granice nakon Drugoga svjetskog rata 1945–1956.

Hrvatska revija 3, 2017

3, 2017

Klikni za povratak