Hrvatska revija 1, 2017.

Sadržaj

KAZALO

Kazalo

 

 

Tema broja: Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika

4            Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog
književnog jezika

6            Radoslav Katičić
Sjećanja na dane nastajanja Deklaracije o nazivu
i položaju hrvatskog književnog jezika

8            August Kovačec
Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskoga jezika
u povijesnom kontekstu

17         Josip Lisac
Deklaracija i Dalibor Brozović

21         Vinko Grubišić
Pogledi na Deklaraciju o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika u Sjevernoj i Južnoj Americi

29         Gojko Borić
Njemački odjeci borbe za priznanje hrvatskog jezika

34         Nikolina i Filip Šimetin Šegvić
Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika u udžbenicima povijesti i sintezama

38         Dubravka Oraić Tolić
Deklaracija – kulturni temelj hrvatske državnosti

40         Prijepis teksta Jure Petričevića iz Hrvatske revije
(1–2, 1967) povodom izlaska Deklaracije
Nacionalni sukobi dominiraju političkim zbivanjem

Recenzije i prikazi skupova

46         Igor Fisković
Od »Babilonske bludnice« do »najsjajnije luči svijeta«:
Rim i kršćanska umjetnost

Dino Milinović: Nova post vetera coepit: ikonografija prve kršćanske umjetnosti, Zagreb, 2016.

48         Filip Katanić i Ivan Peček
Inspirativna knjiga sinteze povijesti znamenitih,
a javnosti dosad nepoznatih Hrvata, od novovjekovlja
do suvremenosti

Mijo Korade: Istraživači novih obzorja: djelovanje hrvatskih misionara i profesora od 16. do 20. stoljeća, Matica hrvatska, Zagreb, 2015., 423 str.

50         Jelka Petrak
Otvoreni pristup znanstvenim informacijama

Ivana Hebrang Grgić: Časopisi i znanstvena komunikacija. Zagreb: Ljevak, 2016.

52         Vjekoslava Jurdana
Svetac riječi u metamodernizmu – dobu autentičnosti

Drago Štambuk: Hram u stijeni. Uredio Antun Pavešković. Knjiga 182. Zagreb: Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, Društvo hrvatskih književnika, 2016.

54         Vlasta Markasović
Ponos i prkos slavonskoga čovjeka

Adam Rajzl: Mornareva žena, Đakovo–Osijek: Matica hrvatska, Ogranak Đakovo – DHK, Ogranak slavonsko-baranjsko-srijemski, 2007.

56         Dubravka Oraić Tolić
Zlatno žito brodskoga kulturnog polja

Ivan Stipić, Mirna Grubanović i Darija Mataić Agičić: Leksikon brodskih pisaca, Slavonski Brod: Gradska knjižnica Slavonski brod i Društvo hrvatskih književnika, 2016.

58         Gojko Borić
Jedna naša i dvije strane žene u hrvatskim (ne)prilikama

62          Darija Žilić
Ustrajnost promicanja zlatne formule hrvatskoga jezika ča-kaj-što: 26. svehrvatska jezično-pjesnička smotra Croatia rediviva

Hrvatska revija 1, 2017.

1, 2017.

Klikni za povratak