Hrvatska revija 2, 2016.

Sadržaj

Sadržaj

Tema broja: Iseljeništvo

4            Tvrtko Andrija Mursalo
Hrvati Južne Afrike u Drugom svjetskom ratu

7            Gojko Borić
Koliko je hrvatsko iseljeništvo priznato i osporavano
u svojoj domovini

14         Marc Gjidara
Hrvatska zajednica Francuske, solidarnost Francuza i mobilizacija intelektualaca u prilog Hrvatskoj tijekom rata
Podsjetnik na solidarnost izvandomovinske Hrvatske u vremenu Domovinskog rata

Hrvati u svijetu

18         Lovorka Čoralić
Zaslužna Mlečanka bokeljskoga podrijetla
Službenica Božja Ana Marija Marović (1815–1887)

Hrvatska i svijet

22         Drago Štambuk
Kuća japansko-hrvatskoga prijateljstva: primjer hrvatske
arhi-diplomacije
Kronika jednog pothvata

Obljetnice

 27       Zvonimir Jakobović
Oton Kučera – predsjednik Matice hrvatske i prvi promicatelj radija u Hrvatskoj
Uz devet desetljeća radija u Hrvatskoj

Neobjavljena hrvatska književnost

33         Davor Šalat
Maniristički ljubavni dijalog
O pjesmama Gordane Varošanec-Škarić

35         Gordana Varošanec-Škarić
Pjesme

41         Ivana Buljubašić
Skica za portret djevojke pred Arheološkim muzejom
Nove pjesme Irene Vrkljan nastavljaju poetičke i tematske smjernice već prokušane u njezinu pjesničkom i proznom pismu

43         Irena Vrkljan
Pjesme, nepjesme

Descriptio Croatiae

46         Jelena Milković
O podzemnom svijetu ličkoga krša
Pećinski park Grabovača u perušićkom kraju

Recenzije i prikazi skupova

51         Ante Vranković
Virtuoz baroknoga kiparstva
Figura i ornament – Johannes Komersteiner i njegov krug, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 10. ožujka – 17. travnja i Narodna galerija, Ljubljana, 15. lipnja – 25. rujna 2016.

55         Martina Valec-Rebić
Shakespeare i Matica hrvatska
William Shakespeare i Matica hrvatska. Prijevodi djela Williama Shakespearea u izdanjima Matice hrvatske, Ogranak Matice hrvatske u Križevcima, Križevci, 2016.

59         Domagoj Knežević
Hvalevrijedan rad te velika pomoć svima zainteresiranima u potrazi za podatcima iz toga povijesnog razdoblja
Marija Sentić: Kronologija Republike Hrvatske 1990.–1998.,
Školska knjiga – Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2015.

61         Marijana Tomić
Tržišna i kulturna uloga nakladništva u kontekstu kreativne industrije
Nives Tomašević: Kreativna industrija i nakladništvo,
Naklada Ljevak, 2015.

63         Josip Faričić
The Geography of Croatia (Geografija Hrvatske) – opširna monografija i prvi sveučilišni udžbenik nacionalne geografije
Damir Magaš: The Geography of Croatia, Sveučilište u Zadru, Meridijani, Zadar, Samobor, 2015.

Hrvatska revija 2, 2016.

2, 2016.

Klikni za povratak