Hrvatska revija 4, 2015

Neobjavljena hrvatska književnost

Neobjavljena hrvatska književnost

Lirika neretvanskoga tla

Damir Pešorda

 

Nenaslovljeni ciklus od dvadesetak pjesama Stjepana Šešelja (1947) funkcionira kao svojevrsna peta zbirka pjesama toga pjesnika, dramatičara, esejista, urednika i okretnoga organizatora kulturnog života. Prve četiri zbirke (Škrapa, Očina, Dulo, S juga glasnik), nastajale u rasponu od tridesetak godina, upućuju na činjenicu da je riječ o pjesniku koji stvara relativno polako, ali kontinu­irano. I autorov pjesnički izričaj, od prve zbirke do ovoga ciklusa u Hrvatskoj reviji, također svjedoči o kontinuiranoj nadogradnji, bez naglih skokova i izrazitih promjena. U tematsko-motivskom smislu razvoj ide od zavičajnoga do nacionalnoga i općeljudskoga, uz stalno antejsko vraćanje neretvanskom tlu kao najčvršćem jamcu prisutnosti u svijetu i pjesništvu.

 

O Šešeljevu su pjesništvu pisali Ante Stamać, Mate Ganza, Božidar Petrač, Davor Šalat, Josip Kekez, Đurđica Ivanišević Lieb i dr. Gotovo svi oni težište stavljaju na zavičajnu i jezičnu komponentu u Šešeljevu pjesništvu, od pjesničkih utjecaja obvezno apostrofiraju Antuna Branka Šimića, a spominju se i mnogobrojni drugi autori: Slavko Mihalić, Mak Dizdar, Josip Pupačić i dr. Nastupivši na hrvatskoj poetskoj sceni neposredno nakon krugovaša i razlogovaca, Šešelj, kao i cijela njegova generacija, nije pjesnikovao pod nekim širim generacijskim »kišobranom«, nego je svoj pjesnički izraz i afirmaciju morao graditi sam. Od početne zbirke karakterizira ga oslanjanje na zavičajno, pejzažističko, predmetno koje u sljedećim zbirkama sve više zadobiva konotacije nacionalnoga i tradicijskoga.


Stjepan Šešelj

Šešelj, naravno, nije pjesnik tradicionalnoga pjesničkog izričaja – to se, uostalom, nakon krugovaša i razlogovaca ne može ni biti a da se ne bude diletantski anakron – ali je sav u živome dijalogu s tradicijom i jezičnim slojevima u njoj, često čineći od tradicije i temu i poetsko tkivo. Stoga je u pravu Mate Ganza kada konstatira: »Šešeljev rad treba strogo lučiti od tradicionalnog utjecaja, jer baštinjeno u njega znači preokret i osobno pjesničko viđenje« (M. Ganza: Pohodit nam je pustoš što pred korakom se širi, predgovor knjizi Škrapa, Očina, Dulo, NZMH, 1997). Svoj ogoljeni, reducirani izraz iz prve zbirke Šešelj s vremenom sve više obogaćuje raznim vrstama citatnosti pokazujući tako sve izraženiju svijest o metajezičnom potencijalu jezičnoga materijala, a tematski svoj opus proširuje, usložnjuje i obogaćuje.

Dvadesetak Šešeljevih pjesničkih tekstova u ciklusu pjesama u Hrvatskoj reviji na tragu su dosadašnjega Šešeljeva pjesništva, uz možda nešto naglašeniji element jezične igrivosti i igre riječima. Tako je, primjerice, pjesma Judi gotovo u potpunosti utemeljena na različitim i neočekivanim efektima koji proizlaze iz homofonije između regionalizma judi (ljudi) i padežnoga oblika imenice Juda:

Puntari, kadene!

Pa judi?

Di će Judi,

sudit judi?

Ma on će sam

sebi

prisudit.

Ta, zar ni tako

zapisano,

Judi,

judi?

Također, u ovom ciklusu pjesama uočljivo je stanovito sabiranje, rekapituliranje i zaokruživanje dosadašnjega pjesničkog i životnog iskustva. U tome je smislu osobito dojmljiva pjesma Prema kraju, s efektnim završetkom (Pred mirima kojih spokoj sniva/ Crkvicu sv. Roka/Pretijesnu/Za pjesmu). U toj lapidarnoj poenti kao da se mire ironija i rezignacija u slutnji transcendencije. Zaokupljenost pitanjem smisla prisutna je i u prvoj pjesmi u ciklusu – Pred ogledalom, gdje se opet svojevrsni bijeg od turobne spoznaje o krhkosti, uzaludnosti i prolaznosti mladalačkih ushita i nastojanja nalazi u nagloj promjeni perspektive:

A?

Što si ti?

Gledalo?

Ogledalce?

Ogledalo?

Na planu izraza zamjetna je pjesnikova velika pozornost koju poklanja pjesničkomu leksiku, riječi se u toj poeziji odupiru sudbini konfekcijskih, upotrebnih predmeta, prostih opeka u zamišljenu zidu, one sa sobom nose svoju ljepotu, svoju povijest, otiske podneblja i životnih prilika. Šešelj također pomno gradi i grafički izgled svojih pjesama ostajući tako na tragu šimićevske tradicije slobodnoga stiha u hrvatskoj poeziji, ali i na tragu lapidarnoga i gnomskoga izričaja s hrvatskih stećaka. Uporaba biblijskoga stila također je trajna popudbina Šešeljeva pjesništva, počevši od parafraziranja pojedinih ulomaka evanđelja i biblijskoga leksika do biblijske metaforike, simbolike i motivike. U ciklusu pjesama o kojem je ovdje riječ zastupljena je dvodijelna pjesma pod naslovom Izaija, koju pjesnik biblijskoga proroka sučeljava sa svojim zavičajem, Neretvom »poganskom« i »hrvatskom«.

Zaokupljenost domovinskim, hrvatskim, nacionalnim stožerna je u tematskome smislu i u ovome ciklusu Šešeljevih pjesama. Ta poezija nije toliko domoljubna u onome općenitom shvaćanju toga pojma, više je tu riječ o sudbinskoj zaokupljenosti domovinskim, nacionalnim i povijesnim koja se nadaje kao neraskidiv sastavni dio pjesnikova filozofskoga, pjesničkoga i ljudskoga iskustva. Taj moment osobito je prisutan u pjesmama: Hrvatska na jugu, U Hrvatsku, Hrvatski istok i Kiše.

Pjesme s pečatom zavičajnoga (Tužan bi dida moj, Korniž, Stara peć u Podgradini i dr.), koje su konstanta u pjesnikovu opusu još od prve zbirke, našle su svoje mjesto i u ovome ciklusu skladno se uklapajući u pjesnički imaginarij koji u obliku koncentričnih krugova obuhvaća zavičajno, nacionalno i opće. U ciklusu su i dvije pjesme posvećene sjećanju na pjesnikova prijatelja, velikoga hrvatskog slikara Ferdinanda Kulmera te nekoliko tematski raznorodnih pjesama. Sve u svemu, pred nama je jedan zaokružen i domišljen ciklus pjesama zreloga pjesnika, koji možda ne otvara nove obzore u svome pjesništvu, no zato dorađuje, produbljuje i preosmišljava one već otvorene nudeći probranomu čitatelju užitak u autentičnoj i samosvojnoj pjesničkoj riječi.

Hrvatska revija 4, 2015

4, 2015

Klikni za povratak