Hrvatska revija 4, 2015

Kazalo

KAZALO 4-2015

Tema broja: Svemir iz Hrvatske

4                Goran Gatalica  Betlehemska zvijezda

Mit ili potraga za stvarnom pojavom iz vremena
Kristova rođenja

7                Goran Gatalica
»Stihi kajkavije vu perihelu«
Ciklus kajkavskih pjesama

10           Tatjana Kren
Prošlost i sadašnjost hrvatske astronomije

18           Roman Brajša
Opservatorij Hvar

23           Tihomir Marjanac i Dario Hrupec
Hrvatska u svemiru i svemir u Hrvatskoj

29           Dejan Vinković
U potrazi za drugom Zemljom

Informatika

32           Zdenko Kremer
Unix, Linux i slobodni softver

Descriptio Croatiae: Vino u životu i kulturi Hrvata

39           Ljiljana Gašparec-Skočić
Vinova loza i vino u povijesti, sadašnjosti
i budućnosti Hrvata

44           Vinko Milat
Vino u kulturi življenja

Visoko školstvo

50           Zdenko Kovač
Najučinkovitija međunarodna akademska aktivnost počinje na studijskoj razini

Osvrt na strategiju razvoja Sveučilišta u Zagrebu

Hrvatske teme iz stranih pera

59           Gojko Borić
Kroatofobija i kroatomanija

Svjetska baŠtina u vrtlogu novih ratova

65           Dino Milinović
Svjetska baština, strah od slike i »sudar civilizacija«
Uz rušenje hramova u antičkoj Palmiri

NEOBJAVLJENA hrvatska književnost

70           Ivan Bošković
Zavičajni glas Stijepa Mijovića Kočana

71           Stijepo Mijović Kočan
Čovjek zlatnih ruka

74           Damir Pešorda
Lirika neretvanskoga tla

76           Stjepan Šešelj
Pjesme

Putopis

81           Dubravka Oraić Tolić
Svadba u Kani Galilejskoj

Hrvatska prijevodna književnost

88           Dante Alighieri
Božanstvena komedija. Raj, XXV. pjevanje
Preveo Mirko Tomasović

Recenzije i prikazi skupova

92           Tonko Maroević
Tamne rečenice za mračni svijet
Drago Štambuk: Nedovršeno stvaranje svijeta, DHK, Zagreb, 2014.

94           Nella Arambasin
Europski značaj Hrvatske
Gabrijela Vidan: La Croatie, son histoire culturelle, ses liens avec l’Europe, L’Hartmann, Pariz, 2014.

Hrvatska revija 4, 2015

4, 2015

Klikni za povratak