Hrvatska revija 2, 2014.

Kazalo , Naslovnica

KAZALO

Hrvatska revija 2, 2014

Tema broja: Mostovi

Zdenko Samaržija: Sulejmanov most u Osijeku                                                     4

Krešimir Nemec: Andrićevi mostovi, ćuprije i krive Drine                          10

Dragan Damjanović: Početci gradnje armiranobetonskih mostova
u Hrvatskoj i vukovarski arhitekt Fran Funtak         16

Mladen Barać: Most između dva Broda 1991–1992.                                      22

Branka Šeparović: Pelješki most                                                                               27

Izvorišta

Radoslav Katičić: Naša stara svetost                                                                   33

Hrvatska književna baština

Andrea Radošević: Predjelima hrvatske srednjovjekovne književnosti 45

Hrvatska pravna baština

Marko Petrak: Rimska pravna baština u Hrvatskoj                                  52

Neobjavljena hrvatska književnost

Julijana Matanović: Čuvar priča                                                                                   58

Josip Mlakić: Bezdan                                                                                             60

Povjesnica

Ante Nazor: Povijest i povjesnica, pravo i pravda                                64
Osvrt povjesničara na proces temeljem uzajamne tužbe Hrvatske
i Srbije za genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Haagu

Andrija Hebrang: Rat u kojem je bilo mnogo više civilnih
nego vojnih žrtava                                                                   72
Zločini nad civilima u srpsko-crnogorskoj agresiji na Republiku Hrvatsku

Descriptio Croatiae

Magda Sindičić: Ris – autohtoni pripadnik hrvatske faune                     81

Obljetnice

Vinko Grubišić: O hrvatskom jeziku u godišnjaku Hrvatske akademije
Amerike Journal of Croatian Studies                             84
Prigodom šezdesetogodišnjice Hrvatske akademije Amerike

Recenzije, osvrti i prikazi skupova

Igor Šipić: Pjesnička plovidba Mediteranom                                       92

Branka Hlevnjak: Ivan Švertasek – između mašte i konstrukcije   94

Hrvatska revija 2, 2014.

2, 2014.

Klikni za povratak