Hrvatska revija 1, 2014.

Descriptio Croatiae

Tradicijska arhitektura Velebita: gradnja koju je proizvela svrha

Helena Knifić Schaps

Tradicijska arhitektura Velebita: gradnja koju je proizvela svrha

Prema knjizi Velebit arhitektonski – Pučka gradnja u dijelovima Sjevernog i Srednjeg Velebita

Hrvatska revija 1, 2014.

1, 2014.

Klikni za povratak