Hrvatska revija 2, 2010.

Tema: Svećeničke pustinje

Tema broja:

SVEĆENIČKE PUSTINJE

“Meni je grad tamnica, a samoća raj”

Tema broja:

SVEĆENIČKE PUSTINJE

“Meni je grad tamnica, a samoća raj”

Citat kojim započinje ovaj tematski blok riječi su crkvenoga oca i naučitelja sv. Jeronima, uklesane na nadvratniku pustinjačke crkvice posvećene tome drevnom Dalmatincu i smještene na Marjanu.

Eremitizam i pustinjaci specifičan su oblik kršćanskoga redovništva, karakterističan po izolaciji monaha u skrovitost i samoću nepristupačnih predjela u kojima njihovi domovi, ali i životno svakodnevlje, bivaju određeni prirodnim uvjetima i konfiguracijom terena. Želeći širem hrvatskom čitateljstvu približiti malo znane podatke o povijesti južnohrvatskih pustinjaka, za ovaj smo tematski blok odabrali pustinjake i pustinjačke nastambe na splitskome Marjanu i na otoku Braču. U prvom tekstu, koji zajednički potpisuju splitski povjesničar umjetnosti i konzervator Joško Belamarić i povjesničar pri Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Zagrebu Mirko Sardelić, obrađuju se marjanske crkvice i tamošnje pustinjačke nastambe. Mirko Sardelić autor je i drugog rada čija je tema pustinja Blaca, odnosno šetnja fascinantnim, danas teško zamislivim povijesnim tijekom naseobine na bračkim vrletima koja je – iako odvojena od svijeta – u doba svojega najvećeg uspona posjedovala uzorno poljoprivredno imanje i udio u trgovačkim lađama koje su brodile Sredozemljem, a u svojem “kućnom” inventaru raspolagala astronomskim spravama, vlastitom tiskarom i glazbalima. Temat koji će, vjerujemo, potaknuti ponekog čitatelja da se upusti u pohod i obilazak ovih lokaliteta koji imaju prevažno mjesto na mapi hrvatske kulturne i vjerske baštine, zaključuje prilog glavnog urednika Hrvatske revije Mladena Klemenčića u kojemu se vješto isprepliću povijesni podaci i osobni doživljaji te prijateljevanje autora s Blacima i posljednjim blatačkim pustinjacima.

Hrvatska revija 2, 2010.

2, 2010.

Klikni za povratak