Hrvatska revija 2, 2010.

Pro futuro

BAZE PODATAKA - O koncepciji koja omogućava funkcioniranje informacijskog društva

Zdenko Kremer

BAZE PODATAKA - O koncepciji koja omogućava funkcioniranje informacijskog društva

Autor je fizičar iz Zagreba. Bavi se razvojem slobodnih alata za izradu poslovnih aplikacija, kao i izradom samih aplikacija koje spadaju u domenu slobodnog softvera.

Hrvatska revija 2, 2010.

2, 2010.

Klikni za povratak