Hrvatska revija 3, 2009.

Naslovnica , Tema broja

Tema broja: Viđenja Domovinskog rata


Tema broja: Viđenja Domovinskog rata

O razdoblju Domovinskog rata, važnom isječku nedavne prošlosti, u našoj javnosti postoje različite ocjene i viđenja. Te razlike ne dolaze toliko do izražaja kada je riječ o općoj ocjeni rata kao hrvatske borbe za neovisnost, no one su izrazite kada je riječ o pojedinim zbivanjima, kao i o pojedincima i njihovim djelima. Uzmemo li u obzir i širi, međunarodni kontekst, te se razlike samo povećavaju.

Hrvatska revija priredila je stoga tematski blok s idejom vodiljom da se prikaže kako je viđen Domovinski rat i, ne manje važno, na koji je način obrađen, s različitih »adresa«. U obzir je uzeto nekoliko ustanova koje imamo razloga smatrati ozbiljnima, a za njihove publikacije smatrati da su napravljene na znanstven način te da su stoga vrijedni i pouzdani izvori informacija, ali i da sadrže vrijednosne sudove koji se ne mogu zanemariti. Od ustanova predstavljene su dvije, Hrvatski muzejsko-dokumentacijski centar Domovinskog rata, ustanova čiji naziv sugerira odgovornost za prikupljanje i prezentaciju podataka o ratnom razdoblju, i Odjel za sociologiju zagrebačkoga Filozofskog fakulteta, na kojem je ratnim zbivanjima i društvenim posljedicama rata pridana primjerena pozornost u nastavi.

Da bi slika bila potpunija pridodali smo i pregled o pisanju inozemnoga tiska, temeljen na odabranim primjerima, te na sličan način sastavljen i pregled o Domovinskom ratu kao temi u novijoj hrvatskoj književnosti. Razumije se da časopisni okvir ni izdaleka nije dovoljan za cjelovitu obradu teme, no vjerujemo da prikupljeni prilozi, na kojima autorima najtoplije zahvaljujemo, mogu pomoći u sagledavanju složene tematike.


Vukovarski branitelji


Osim ilustracijama koje su u izravnoj vezi s tekstovima (naslovnice knjiga i publikacija, novinski isječci) ovaj je tematski blok dodatno ilustriran i fotografijama koje su snimili ratni fotografi, a nalaze se u fundusu Hrvatskoga muzejsko-dokumentacijskog centra Domovinskog rata. 

Hrvatska revija 3, 2009.

3, 2009.

Klikni za povratak