Hrvatska revija 3, 2009.

Tema broja

Usponi, padovi i konačno dobri radovi

Tema rata u suvremenoj hrvatskoj prozi

Usponi, padovi i konačno dobri radovi

Autorica kritičkog osvrta na literarni pristup temi rata je književna kritičarka iz Zagreba. Naslovnice pojedinih knjiga spomenutih u tekstu snimio je Antonio Orsini.

Hrvatska revija 3, 2009.

3, 2009.

Klikni za povratak